Certifikat och Miljö

Typgodkännande av Granab Golvregelsystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SINTEF i Norge

Granab Golvregelsystem 3000N, 7000N och 9000N är testade och certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SINTEF Byggforsk i Norge avseende bärförmåga, stadga och åldersbeständighet med verifierade värden för ljuddämpandande egenskaper.

Granab Golvregelsystem uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i typgodkännandet och godkänns därför av Boverkes byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Certifikat och typgodkännande SCO296-14

Certifikat och typgodkännande 19 21 01

Teknisk godkjenning nr 20469

Bedömningsunderlag:
Rapporter 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 och utlåtande P503562 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Kontakta Granab för fullständig EPD på samtliga system.

Kontakta Granab för fullständig EPD på samtliga system.

Kontakta Granab för fullständig LCA på samtliga system.

Test och certifiering av Granab Golvregelsystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SINTEF i Norge

1. Nedböjningsegenskaper

Nedböjning vid punktbelastning i golv lagda på Granab-systemet är förutom golvregelsystemets uppbyggnad och c/c avstånd mellan reglarna beroende på val av golvytskikt och monteringsutförande. Respektive tillverkare av golvytskikt lämnar besked om nedböjning för respektive golvytskikt.

2. Belastningsprov 1 st separat stödkloss/nivåjusterskruv

Belastning av stödkloss utförd genom att en stödkloss med nivåskruv placerades mellan två stålplattor och belastades med hjälp av en hydraulisk tryckpress. Kraft och deformation registrerades. Vid test var endast 10 mm av justerskruven igängad i stödklossen.

3. Böjprovning profil med skarvad skiva (utan dämpkudde)

Böjprovningen utförd genom att en stålskena med två stycken stödklossar monterade på c-c avstånd 600 mm placerades i en hydraulisk tryckpress, varefter en punktlast påfördes på stålskenan mitt emellan stödklossarna. Kraft och deformation registrerades.

4. Utmattningsprov av installerad Granab golvkonstruktion

Utmattningsprovningen utförd över en stödkloss på provgolvet genom att belastningen pulserades mellan 0,1 Fk och 0,6 Fk 10000 gånger med en hastighet av 1 Hz. Fk var karakteristiskt värde från belastningsprov av stödkloss. Totalt två utmattningsprov utfördes över stödklossar i ytterhörn på provgolvet. Belastningen pulserades mellan 0,1 och 0,6 Fk där Fk sattes till 8,5 kN. Båda belastningsproven utföll utan några bestående deformationer eller skador.

Granab Golvregelsystem, material, miljöpåverkan, åldersbeständighet, specifika produktegenskaper

Granab Golvregelsystem

Granab Golvregelsystem är konstruerat för att vid behov lätt kunna demonteras och för att kunna monteras i sin helhet på nytt. Alla detaljer kan åtevinnas.

Golvregel

Material: Zinkbelagt stål- alternativt obehandlat stål, tjocklek 1,5 mm.

Miljö: Tunnplåtstål ingår i kretsloppet och blir till nytt stål i elektrostål-verken.

Funktionell åldersbeständighet: Zinkbelagt stål har mycket lång åldersbeständighet.

Dämpelement

Material: Elastomer, GRAB-310.

Miljö: Ingen miljöpåverkan, återvinningsbar till ny PUR-produkt. GRAB-310´s tålighet mot kortvariga extrema överlaster är mycket hög och materialet återfjädrar helt om överlastning sker. Den långsiktiga krypningen har ingen inverkan på materialens dynamiska E-moduler.

Funktionell åldersbeständighet: Elastomer har mycket lång åldersbeständighet. Ingen påverkan av ozon, UV-strålning eller av vanligt förekommande kemikalier.

Stödkloss med nivåjusterskruv

Material: Polypropen, Granab standard, enligt DIN 53444.

Miljö: Ingen miljöpåverkan. Återvinns till nytt basmaterial.

Funktionell åldersbeständighet: Mycket lång enligt kurvan.

Dämpelement

Stödkloss med nivåjusterskruv

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem