Sertifikat og Miljø

Typegodkjenning av Granab Tilfarersystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og SINTEF i Norge

Granab Tilfarersystem 3000N, 7000N og 9000N er testet og sertifisert av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og SINFET Byggforsk i Norge med hensyn til bæreevne, byggeforskrifter og aldersbestandighet med verifiserte verdier for lyddempende egenskaper.

Granab Tilfarersystem oppfyller kravene i 8 kap, 4 § 1 og 5 PBL i henhold til de forhold og forutsetninger som er angitt i typegodkjenningen, og derfor godkjennes de av Boverkes byggregler (BBR) og Boverkets forskrifter og generelle råd om tillemping av europeiske byggestandarder (EKS).

Sertifisering og typegodkjenning SCO296-14

Sertifikat og typegodkjenning 19 21 01

Teknisk godkjenning nr. 20469

Vurderingsgrunnlag:
Rapporter 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 og uttalelse fra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Kontakta Granab för fullständig EPD på samtliga system.

Kontakta Granab för fullständig EPD på samtliga system.

Kontakta Granab för fullständig LCA på samtliga system.

Test og sertifisering av Granab Tilfarersystem hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut og SINTEF i Norge

1. Nedbøyningsegenskaper

Nedbøyning ved punktbelastning i gulv lagt på Granab-systemet er i tillegg til oppbygning av tilfarersystemet og c/c-avstand mellom tilfarerne avhengig av valg av overgulv og monteringsutførelse. De enkelte produsentene av overgulv gir beskjed om nedbøyning for de aktuelle overgulvene.

2. Belastningstest 1 stk. separat støttekloss/nivåjusteringsskrue

Belastningen på støtteklossen ble utført ved at en støttekloss med nivåskrue ble plassert mellom to stålplater og belastet ved hjelp av en hydraulisk trykkpresse. Kraft og deformasjon ble registrert. Ved testen var bare 10 mm av justeringsskruen gjenget i støtteklossen.

3. Bøyetest profil med laskeplate (uten dempepute)

Bøyetesten ble utført ved at en stålskinne med to støtteklosser montert i c/c-avstand 600 mm ble plassert i en hydraulisk trykkpresse, og deretter ble en punktlast påført stålskinnen midt mellom støtteklossene. Kraft og deformasjon ble registrert.

4. Tretthetsprøve av installert Granab gulvkonstruksjon

Tretthetsprøven ble utført over en støttekloss på prøvegulvet ved at belastningen svingte mellom 0,1 Fk og 0,6 Fk 10 000 ganger med en hastighet på 1 Hz. Fk var karakteristisk verdi fra belastningsprøven av støtteklossen. I alt ble det utført to tretthetsprøver over støtteklosser i ytterhjørnene på prøvegulvet. Belastningen svingte mellom 0,1 og 0,6 Fk, der Fk ble satt til 8,5 kN. Resultatet av begge belastningsprøvene var at det ikke oppstod deformasjoner eller skader.

Granab Tilfarersystem, materialer, miljøpåvirkning, aldersbestandighet, spesifikke produktegenskaper

Granab Tilfarersystem

Granab Tilfarersystem er konstruert slik at man ved behov lett kan demontere det og så montere det i sin helhet på nytt. Alle detaljene kan gjenvinnes.

Tilfarer

Materialer: Sinkbelagt stål – eller ubehandlet stål, tykkelse 1,5 mm.

Miljø: Tynnplatestål inngår i kretsløpet og blir til nytt stål i elektrostål-verkene.

Funksjonell aldersbestandighet: Sinkbelagt stål har svært lang aldersbestandighet.

Dempepute

Materialer: Elastomer, GRAB-310.

Miljø: Ingen miljøpåvirkning, gjenvinnbar til nytt PUR-produkt. GRAB-310 har svært stor evne til å tåle kortvarige ekstreme overlaster, og materialet går helt tilbake ved overbelastning. Den langsiktige krympingen har ingen innvirkning på materialets dynamiske E-moduler.

Funksjonell aldersbestandighet: Elastomer har svært lang aldersbestandighet. Påvirkes ikke av ozon, UV-stråling eller av vanlig forekommende kjemikalier.

Støttekloss med nivåjusteringsskrue

Materialer: Polypropen, Granab standard, ifølge DIN 53444.

Miljø: Ingen miljøpåvirkning. Gjenvinnes til nytt basismateriale.

Funksjonell aldersbestandighet:Svært lang ifølge kurven.

Dempepute

Stödkloss med nivåjusterskruv

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.