Behagelige, komforttilpassede gulv med Granab- systemet for bedre arbeids- og bomiljø.

I et godt bo- og arbeidsmiljø er det viktig at gulvene ikke er harde eller helt stive, noe som kan føre til smerter i skuldre, rygg og ben. Granab-systemet med innebygd støtdempende effekt gir behagelige gulv med dokumentert nedbøyningsgrad ved punktbelastning.

Nedbøyning ved punktbelastning i gulv lagt på Granab-systemet er i tillegg til oppbygning av tilfarersystemet og c/c-avstand mellom tilfarerne avhengig av valg av overgulv og monteringsutførelse. De enkelte produsentene av overgulv gir beskjed om nedbøyning for de aktuelle overgulvene. Nedbøyning i ferdig gulvkonstruksjon ved punktbelastning på 1 kN bør ifølge SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ikke overstige 2–3 mm. Tester og sertifisering av Granab Tilfarersystem er utført hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontakt Granab ved ønske om komplett typegodkjenning nr. 192101. Granab-systemet med 22 mm gulvsponplate pluss 15 mm parkett eller 22 mm parkett er testet av SP når det gjelder nedbøyning i ferdiglagte gulv i flere boligprosjekter. Resultatene viser en gjennomsnittlig nedbøyning som ligger innen 2 mm ved ulike målepunkter i aktuell leilighet ved punktbelastning på 1 kN.

Måleprotokoll fra målinger utført av SP med alternative gulvbelegg fra mange feltmålinger i ferdigstilte boligprosjekter fås ved å henvende seg til Granab, og det samme gjelder målinger utført av SP i laboratorium og på mange prøvegulv montert i Granabs prøvehall med alternative gulvbelegg. Samtlige målinger er godt innenfor anbefalte verdier. Samtlige målinger er godt innenfor anbefalte verdier.

Prøvemetoder for ferdiglagte gulv

SP har utviklet en målemetode og en målelinjal med digital deformasjonsgiver for at man på en sikker og enkel måte skal kunne utføre måling av nedbøyning i ferdiglagte gulv. Kontakt Granab for å få informasjon om målelinjalen og bruksanvisning. Granab-systemet gir en nedbøyning ved punktbelastning som ligger innenfor gjeldende normer og anbefalinger. For at hele gulvkonstruksjonen inkludert gulvbelegget skal få den forventede sluttkomforten, er det i tillegg til valg av gulvbelegg på Granab-systemet viktig at montering av både Granab-systemet og gulvbelegget foretas av utdannede montører og gulvleggere, og at monteringsanvisningene med sjekklister blir nøye fulgt.

Eksempler på prøvemålinger og laboratorietester av nedbøyning ved punktbelastninger..

Granab-systemet med 22 mm gulvsponplate pluss 15 mm parkett eller 22 mm parkett er testet av SP når det gjelder nedbøyning i ferdiglagte gulv i flere boligprosjekter. Resultatene viser en gjennomsnittlig nedbøyning som ligger innen 2 mm ved ulike målepunkter i aktuell leilighet ved punktbelastning på 1 kN.

Måleprotokoll fra målinger utført av SP med alternative gulvbelegg fra mange feltmålinger i ferdigstilte boligprosjekter fås ved å henvende seg til Granab, og det samme gjelder målinger utført av SP i laboratorium og på mange prøvegulv montert i Granabs prøvehall med alternative gulvbelegg.

Samtlige målinger er godt innenfor anbefalte verdier.

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.