Akustikk

Granab Tilfarersystem demper både trinnlyd og luftlyd på en effektiv måte. Det betyr at man slipper å bli forstyrret av lyd fra naboene. I tillegg knirker det ikke i gulvet, slik det kan gjøre i andre gulv med tilfarere. Lydisolering og stabilitet er testet av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt SINTEF Byggforsk i Norge, og hele tilfarersystemet er typegodkjent av SP.

Testresultatene fra SP gjør at prosjekteringslederen kan regne ut hvilken lydisolering man får i en bygning. Feltmålinger i ferdige bygg bekrefter at man oppfyller lydklasse C og i enkelte tilfeller også lydklasse B når Granabogulv monteres i vanlige bygningsrammer.

Les mer om akustikk

Trinn- og luftlydisolasjon

Lydklassebeskrivelse for boliger

Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

Trinn- og luftlydreduksjon System 3000N12

Trinn- og luftlydreduksjon System 7000N12

Trinn og luftbåren støyreduksjon CLT

Kontor og offentlige lokaler

Kataloger

Film

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.