System 9000N – Vid ekstreme lydkrav

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Et lydisoleringssystem for rammer for rom med høye krav f.eks. konserthaller, teatre, kinoer, studioer, øvingslokaler for musikk, treningsstudio, dansesaler og serveringsrom.
Mange lokaler stiller strengere krav til støyisolering enn det som er normalt for boliger. Det kan dreie seg om lokaler hvor man ikke ønsker å bli forstyrret, eller virksomheter som er utsatt for mye vibrasjoner og støy gjennom bjelkelaget.
Normale løsninger er rom-i-rom-konstruksjoner eller støping av «flytende» gulv.
Vi har laget et helt nytt og fleksibelt system som gir nye muligheter: Granab Tilfarersystem 9000. Vi har tatt utgangspunkt i de akustiske kravene for ønsket egenresonansfrekvens i gulvsystemet.
Med et unikt program av dempende elementer av Sylodyn kan man enkelt skreddersy flytende gulv eller rom-i-rom-konstruksjon med utgangspunkt i gulvets belastning og ønske om egenresonansfrekvens.

Eksempel på bruksområder:

• Konserthaller, teater og kinosaler
• Studio og øvingsrom for musikk
• Treningsrom og danselokaler
• Serverrom

Systemet kan tilpasses de kravene dere har i lokalet.

Dere bestemmer selv:
• Systemets høyde
• Krav til egenfrekvens
• Overgulvkonstruksjon
• Belastning og belastningskrav
• Gulvbelegg på systemet

Vekt på overgulv og belastning

Med relativt tungt overgulv kan man oppnå lav resonans, og man får kapasitet for ytterligere belastning.
Hvis den ekstra belastningen er meget høy i forhold til gulvets egenvekt, kan det være vanskeligere å redusere resonansen i et tomt lokale til ønsket egenfrekvens. Da kan et tyngre overgulv være løsningen.

N25

N50

Fleksibel bygghøyde fra 70 til 420 mm. gulvbelegg.

Tre varianter av Sylodyn® med ulik stivhet for ulike belastninger

Grønn – Sylodyn ND
Statisk belastningsområde opp til ca. 300 kg/m2

Blå – Sylodyn NE
Statisk belastningsområde opp til ca. 600 kg/m2

Lilla – Sylodyn NF
Statisk belastningsområde opp til ca. 750 kg/m2

Eksempel

(c/c avstand bestemmes basert på lokal kategori og akustiske krav)

Prinsipptegning installasjon Gulvregelsystem 9000N i boliger

Les mer om System 9000N:

Fordelene

Data for egenfrekvens, nedfjæring og trinnlydforbedring

Regneeksempel

Projektering av last

Dimensionering av Sylodynklossar

Belastningsplan og prosjektering

Uorganisk materiale – ingen påvirkning av fuktighet

Typegodkjenning

Sikker prosjektering, og effektiv logistikk

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.