Trinn- og luftlydisolasjon i boliger og kontorer

  • Trinnlydverdien skal søkes på denne måten lav som mulig.
  • Den luftbårne lydisoleringsverdien skal søkes på denne måten så høyt som mulig.

Dokumentasjon av Granab-systemets lydisolerende egenskaper

Granabsystemet er utviklet i nært samarbeid med forskere og lydkonsulenter i bygningsindustrien for å etterkomme strenge krav til trinn- og luftlydisolasjon i boliger, kontorer og skoler. Granabsystemet fungerer som en tilleggsisolasjon av bygningens rammekonstruksjon både ved nybygging og ombygging. Systemets trinn- og luftlydsisolerende funksjon er nøye dokumentert ifølge kravene i NS 8175, blant annet via laboratoriemålinger og mange feltmålinger i ferdigstilte bygninger. På denne måten har det vært mulig å bestemme verdiene for lyddempingen, som tillater at lydisolasjon i en bygning kan verifiseres med beregning. Beregning av lydisolasjon i ferdig bygning skal foretas i samsvar med norsk og europeisk standard, NS-EN 12354 del 1 og 2, med inndata fra Granab. Inndata for betongbjelkelag finnes i BASTIAN-databasen For lette bjelkelag, type trebjelkelag kontakt Granab. Det er mange eksempler på lydmålinger i SP:s trinnlydlaboratorium samt vertikalt mellom leiligheter med Granab Tilfarersystem installert på hulldekkbjelkelag HD/F 120/19 og HD/F 120/27 i bygning på side 22-27.

Les mer om akustikk

Trinn- og luftlydisolasjon

Lydklassebeskrivelse for boliger

Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

Trinn- og luftlydreduksjon System 3000N12

Trinn- og luftlydreduksjon System 7000N12

Trinn og luftbåren støyreduksjon CLT

Kontor og offentlige lokaler

Kataloger

Film

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.