Trin- og luftlydisolation i boliger og på kontorer

  • Trinlydniveauet skal tilstræbes at være så lavt som muligt.
  • Lyftlydisolationen skal tilstræbes at være så højt som muligt.

En velfungerende lydisolation mod omgivende faciliteter er vigtig for at få et godt bolig- og arbejdsmiljø. Undersøgelser viser, at beboere i ældre bygninger ofte forstyrres af trinlyde, strukturbåret lyd, høj musik, smæk med døre, trin i opgangen, lyden af rindende vand, elevatorer, ventilation og trafikstøj. Et godt lydmiljø er i dag et højt prioriteret krav fra beboerne, når der bygges nye boliger, ligesom der stilles større krav til arbejdsmiljøet og dermed til mindre støj i på kontoret og i skolerne.

Lydkrav for bolig- og institutionsbygninger.

Bygningsreglementet (BR) indeholder et generel funktionskrav, at lydmiljøet i bygninger skal udformes på en sådan måde at beboere og brugere beskyttes effektivt mod generende lyd (støj). I vejledningen til BR angis at funktionskravet for boliger ær opfyldt når klasse C i DS 490 ”Lydklassifikation av boliger” ær opfyldt og at klasse B eller klasse A ifølge DS 490 gir en bedre lydkvalitet end minimikravet klasse C. For undervisningsbygninger og daginstitutionsbygninger anses funktionskravet for opfyldt, når de udføres i overensstemmelse med Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens vejledning om lydbestemmelser (Akustisk Indeklima). Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til SBi-anvisning 217 ”Udførelse af bygningsakustiske målinger”. Standarden og vejledningen stiller særskilte krav til lydisolation ved lave frekvenser, da de har vist sig at være særligt vigtige for den subjektivt opfattede lydmiljø. SP’s vejledning “Stegljudstestade golvbeläggningar”

(SP Rapport 2012:47) viser, hvordan gulvkonstruktioner kan vælges, så trinlydskravene opfyldes, samt hvordan man kan beregne, hvilken lydklasse man får med en bestemt kombination af bjælkelag og gulvkonstruktion. I bygninger med Granab-systemets lyddæmpende undergulvsystem opnår man en betydeligt forbedret lydisolation af bjælkelaget (selv ved lave frekvenser) i sammenligning med konventionelle tynde gulvbelægninger.

Installationer, som trækkes frit under Granab-systemet, giver ikke anledning til strukturbåret lyd, fordi de ikke sidder fast i strukturen.

Dokumentation for Granab-systemets lydisolerende egenskaber.

Granab-systemet er udviklet i tæt samarbejde med forskere og lydkonsulenter fra byggeindustrien, så det opfylder de høje krav til effektiv trin- og luftlydisolation i boliger, kontorer og skoler. Granab-systemet fungerer som en ekstra isolation af bygningskonstruktionen både i nybyggeri og ved ombygning. Granab-systemets trin- og luftlydisolerende funktion er blevet grundigt dokumenteret i henhold til kravene fra DS 490-standarden, blandt andet ved hjælp af laboratoriemålinger og et stort antal feltmålinger i færdige bygninger. På denne måde er værdien af lyddæmpningen blevet fastlagt, og det gør det muligt at kontrollere lydisolationen i bygningen ved hjælp af en beregning. Beregningen af lydisolation i færdige bygninger skal ske ifølge dansk og europæisk standard DS/EN 12354 del 1 og 2 med data fra Granab. Data til bjælkelag af beton findes i BASTIAN-databasen samt på www.svenskbetong.se. Kontakt Granab angående lette bjælkelag af typen træbjælkelag.

Læs mere om akustik

Trin- og luftlydisolation

Beskrivelse af lydklassificering for boliger

Trinlydsreduktion i laboratorium

Trin- og luftlydreduktion 3000N

Trin- og luftlydreduktion 7000N

Trin- og luftbåren støjreduktion CLT

Kontorer, offentlige faciliteter

Kataloger

Film

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Med indstillelig højde fra 30 til 140 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 7000N

Med indstillelig højde fra 50 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 8000W

Til justerbar højde fra 85-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Med indstillelig højde fra 70 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.