Akustik

Granab Strøsystem dæmper begge trinlyd og luftlyd effektivt. Dette medfører, at lydforstyrrelser fra naboen undgås. Desuden knirker det ikke i gulvet, som det kan gøre i andre typer gulve udlagt på strøer. Lydisolationen og stabiliteten er testet af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt SINTEF Byggforsk i Norge, og hele strøsystemet er typegodkendt af SP. Testresultaterne fra SP gør, at planlæggeren kan udregne, hvilken lydisolation der opnås i en bygning. Feltmålinger i færdige bygninger bekræfter, at lydklasse B opfyldes og i visse tilfælde tilmed lydklasse A med Granab-gulv monteret i almindelige bygningskonstruktioner.

Læs mere om akustik

Trin- og luftlydisolation

Beskrivelse af lydklassificering for boliger

Trinlydsreduktion i laboratorium

Trin- og luftlydreduktion 3000N

Trin- og luftlydreduktion 7000N

Trin- og luftbåren støjreduktion CLT

Kontorer, offentlige faciliteter

Kataloger

Film

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Med indstillelig højde fra 30 til 140 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 7000N

Med indstillelig højde fra 50 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 8000W

Til justerbar højde fra 85-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Med indstillelig højde fra 70 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.