Kontorer og offentlige faciliteter

Trin- og luftlydisolation
Granab Strøsystem monteres i mange kontorprojekter. Den fleksible ledningsføring mellem bjælkelag og gulvbelægning medfører væsentlige fordele, og Granab-systemet skaber et godt lydmiljø. Granab-systemet opfylder med meget stor marginal lydkravene for kontorer i henhold til SS 25268.

Behagelige, komfortable gulve giver et bedre arbejdsmiljø
I et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at gulvene ikke er hårde eller uelastiske, da det kan medføre smerter i skuldre, ryg og ben. Granab-systemet med indbygget støddæmpning giver et behageligt gulv med dokumenteret bøjningsstyrke ved punktbelastning.

Eksempel – projektering el, data, tele – kontor

Systembeskrivelse – el
Granab Strøsystem giver mulighed for fordeling af forsyningssystemer til kraft, tele, data m.m. Faciliteter større end 1000-2000 m2 opdeles i forsyningsområder.
Arealer – centralenheder.
Forsyningsområdet forsynes med en fast enhed (såkaldt “ø” med toiletter osv.), hvor centralenhederne for el, telefon, data, brandlarm osv. placeres.

Kanalisation – ledningstrækning
Ledningsnettet trækkes i kabel- og/eller ledningsbakker under gulvet i en primærlinje fra centralenhederne og videre ud i forsyningsområdet. Gulvet forsynes med lemme langs hele linjen. Fra primærlinjen trækkes ledningerne i installationsrør frem til udstyret (udtag). Systemet kan gøres potentialfrit.

Læs mere om akustik

Trin- og luftlydisolation

Beskrivelse af lydklassificering for boliger

Trinlydsreduktion i laboratorium

Trin- og luftlydreduktion 3000N

Trin- og luftlydreduktion 7000N

Trin- og luftbåren støjreduktion CLT

Kontorer, offentlige faciliteter

Kataloger

Film

For at opnå den planlagte lydklasse både vertikalt (mellem etager) og horisontalt (på samme etage) i færdige byggerier skal alle dele i en bygningskonstruktion fungere korrekt. Der bør anvendes en lydkonsulent til at gennemgå den projekterede bygningskonstruktion (bygningsdokumenter). I anlægsfasen skal udførelsen undersøges i henhold til vores checklister.

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Med indstillelig højde fra 30 til 140 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 7000N

Med indstillelig højde fra 50 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 8000W

Til justerbar højde fra 85-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Med indstillelig højde fra 70 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.