Kontor och offentliga lokaler

Steg- och luftljudsisolering
Granab Golvregelsystem installeras i många kontorsprojekt. Den flexibla ledningsdragningen mellan bjälklag och golvytskikt innebär stora fördelar samtidigt som Granabsystemet skapar en god ljudmiljö. Granabsystemet uppfyller med mycket stor marginal ljudkraven för kontor enligt SS 25268.

Behagliga, komfortanpassade golv för en bättre arbetsmiljö
I en bra arbetsmiljö är det viktigt att golven ej är för hårda eller stumma, vilket kan förorsaka värk i axlar, rygg och ben. Granabsystemet med inbyggd stötdämpande effekt ger behagliga golv med dokumenterad nerböjningsgrad vid punktbelastning.

Exempel – projektering – el, data, tele – kontor

Systembeskrivning – el.
Granab Golvregelsystem medger distribution av försörjningssystem för kraft, tele, data m.m. Lokaler större än 1000-2000 m2 indelas i försörjningsområden.
Utrymmen – centralenheter.
Försörjningsområdet förses med en fast enhet (s.k. “ö” med toaletter etc.) där centralenheter för kraft, tele, data, brandlarm etc. placeras.

Kanalisation – ledningsstråk.
Ledningsnäten förläggs på kabel- och/eller trådstegar under golvet i ett primärstråk från centralenheterna och vidare ut i försörjningsområdet. Golvet förses med luckor över stråket. Från primärstråket förläggs ledningarna i installationsrör fram till platsutrustningen (uttag). Systemet kan potentialutjämnas.

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg – och luftljudsreduktion CLT

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

För att säkerställa att projekterad ljudklass uppnås både vertikalt (mellan våningsplan) och horisontellt (i samma våningsplan) i färdig byggnad måste alla delar av en byggnadskonstruktion fungera på rätt sätt. Ljudkonsult bör anlitas för genomgång av projekterade byggnadskonstruktioner (bygghandlingar). I byggskedet bör utförandet granskas enligt våra checklistor.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem