Kontor og offentlige lokaler

Trinn- og luftlydisolasjon
Granab Tilfarersystem installeres i mange kontorprosjekter. Den fleksible ledningstrekkingen mellom bjelkelag og gulvoverflate gir store fordeler, samtidig som Granab-systemet gir et godt lydmiljø. Branab-systemet oppfyller lydkravene for kontor i henhold til SS 25268 med meget stor margin.

Behagelige, komforttilpassede gulv for et bedre arbeidsmiljø
I et godt arbeidsmiljø er det viktig at gulvene ikke er for harde eller stive, noe som kan føre til smerter i skuldre, rygg og ben. Granab-systemet med innebygd støtdempende effekt gir behagelige gulv med dokumentert nedbøyningsgrad ved punktbelastning.

Eksempel – prosjektering El, data, tele – kontor

Systembeskrivelse – EL
Granab Tilfarersystem tillater distribusjon av tilførselssystemer for strøm, tele, data med mer. Lokaler større enn 1000–2000 m2 inndeles i tilførselsområder.
Rom – sentralenheter
Tilførselsområdet utstyres med en fast enhet (såkalt “øy” med toaletter etc.), der det plasseres sentralenheter for strøm, tele, data, brannlarm osv.

Kanalisasjon – ledningsstrekk
Ledningsnäten förläggs på kabel- och/eller trådstegar under golvet i ett primärstråk från centralenheterna och vidare ut i försörjningsområdet. Golvet förses med luckor över stråket. Från primärstråket förläggs ledningarna i installationsrör fram till platsutrustningen (uttag). Systemet kan potentialutjämnas.

Les mer om akustikk

Trinn- og luftlydisolasjon

Lydklassebeskrivelse for boliger

Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

Trinn- og luftlydreduksjon System 3000N12

Trinn- og luftlydreduksjon System 7000N12

Trinn og luftbåren støyreduksjon CLT

Kontor og offentlige lokaler

Kataloger

Film

For å sikre at den projiserte lydklassen oppnås både vertikalt (mellom etasjer) og horisontalt (i samme etasje) i en ferdig bygning, må alle deler av en bygningskonstruksjon fungere riktig. En lydkonsulent bør ansettes for en gjennomgang av projiserte bygningskonstruksjoner (konstruksjonsdokumenter). I løpet av byggefasen bør utførelsen undersøkes i henhold til våre sjekklister.

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.