Beskrivelse av lydklasse for boliger ifølge NS 8175

Lydklasse A: Tilsvarer specielt gode forhold, der berørte personer kun untaksvis blir forstyrret av lyd og støj.

Lydklasse B:Tilsvarer meget gode lydfoorhold, men berørte personer kan bli forstyrret av lyd och støj. Denne lydklassen bør velges om man vil ha et godt bomiljø

Lydklasse C: Lydklassen gir tilfredstillende lydforhold for størstedelen av beboerne og kan brukes som minimumskrav i henhold til boligtil synets forskrifter.

Merknad:Funksjonskravene i denne standarden er avpasset i forhold til den aktuelle lydklassen på grunnlag av lang erfaring med subjektivt opplevd lydmiljø i boliger. Det er uansett verdt å merke seg at bygningskonstruksjoner av praktiske og økonomiske grunner ikke kan dimensjoneres for helt å unngå lyd fra alle aktiviteter fra tilstøtende rom. Hørbare lyder kan til og med forekomme i bygg som oppfyller kravene i de høyere lydklassene, for eksempel ved hopp eller kraftige slag mot bjelkelaget.

Trommelyd:Trommelyd kam måles i følge NS-EN 16205:2013. I svensk standard SS 25268 omtales trommelyd som ”Trinnlyd i samme rom”. Kravet angir at trommelyd skal begrenses i rom der flere mennesker oppholder seg mer enn bare midlertidig, for eksempel i store kontorlokaler, førskoler osv. Retningslinjer for måling og vurdering av trommelyd finnes i SIS teknisk rapport 2007:15 (www.sis.se). Graden av trommelyd kommer an på hva slags gulvbelegg som brukes. Kontakt Granab for nærmere informasjon om prosjektering.

Förutsetninger

Granabs Tilfarersystem inklusive overgulv kan lages for ulike lydklasser (A-C i henhold til NS 8175)

For at prosjektert lydklasse mellom rom i bygg med Granab Tilfarersystem skal oppnås både vertikalt og horisontalt, er det viktig:

• at aktuelle bjelkelags- og veggkonstruksjoner gir de rette forutsetningene for at man skal oppnå riktig lydklasse, noe som kan kontrolleres ved å beregne lydisoleringen i råbjelkelag og vegger i henhold til NS-EN 12354 eller ved å måle lydisolasjonen i produksjonsfasen i henhold til metoder oppgitt i NS-8175. Måling gjøres før undergulvsystemet monteres, med midlertidige tiltak under målingen som forhindrer luftlydlekkasje mellom målerommene.

  • • at Granab Tilfarersystem installeres av godkjent installatør og utføres ifølge Granabs monteringsanvisninger og monteringssjekklister.
  • att Granabsystemet med golvbeläggning kan röra sig fritt och inte ha stumma kontaktpunkter med stommen, t.ex. vid anslutningar och genomföringar.
  • • at lydlekkasje gjennom fuger og installasjoner i gulv og vegger forhindres.
  • • at kantoverføring via tilstøtende konstruksjoner – yttervegger, bjelkelagets underside osv. – forhindres.
  • • at det ikke forekommer krysstale via ventilasjonskanaler mellom leiligheter.
    • Se også Granabs generelle leverings- og salgsvilkår.

Definisjon Trinn lydnivå:
Lydtrykknivået i et tilstøtende rom fra en standardisert trinnlydenhet som hamrer på et gulv

Definisjon luftbåren lydisolasjon:
Delingsstrukturens
evne til å redusere støy som når strukturen via luften.

Les mer om akustikk

Trinn- og luftlydisolasjon

Lydklassebeskrivelse for boliger

Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

Trinn- og luftlydreduksjon System 3000N12

Trinn- og luftlydreduksjon System 7000N12

Trinn og luftbåren støyreduksjon CLT

Kontor og offentlige lokaler

Kataloger

Film

For å sikre at den projiserte lydklassen oppnås både vertikalt (mellom etasjer) og horisontalt (i samme etasje) i en ferdig bygning, må alle deler av en bygningskonstruksjon fungere riktig. En lydkonsulent bør ansettes for en gjennomgang av projiserte bygningskonstruksjoner (konstruksjonsdokumenter). I løpet av byggefasen bør utførelsen undersøkes i henhold til våre sjekklister.

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.