Asuntojen akustiset luokat, standardi SFS 5907

Akustinen luokka A: Vastaa akustiikaltaan erittäin hyvää rakentamisen tasoa

Akustinen luokka B: Vastaa akustiikaltaan hyvää rakentamisen tasoa

Akustinen luokka C: Vastaa akustiikaltaan rakentamisen vähimmäistasoa ja rakentamismääräyskokoelmassa määriteltyä tasoa niiltä osin kun rakennusmääräyskokoelmassa on määräyksiä (C1-1998)

Huomautus: Tämän standardin akustiikkaluokkien toimintovaatimukset on määritetty pitkän käytännönkokemuksen perusteella, jotka on hankittu asuinympäristöstä. On kuitenkin huomattava, että käytännöllisistä ja taloudellisista syistä johtuen rakennusten rakenteita ei voida mitoittaa kokonaan niin, että läheisistä tiloista ei kantautuisi mitään toiminnoista syntyviä korvalle kuuluvia ääniä. Myös korkeampien akustiikkaluokkien vaatimukset täyttävissä rakennuksissa voi esiintyä korvalle kuuluvia ääniä esimerkiksi hyppyjen tai holviin osuvien iskujen seurauksena.

Huoneääni: Huoneääntä on käsitelty standardissa EN 16205 ja sitä kutsutaan myös joissakin tapauksissa ”askelääneksi samassa huoneessa”. Huoneäänen tasolle ei ole vaatimuksia tai varsinaista standardia. Huoneääntä tulisi kuitenkin vaimentaa tiloissa, joissa oleskelee useita ihmisiä pidempään kuin tilapäisesti. Huoneäänen tasoon vaikuttaa olennaisesti käytetty lattianpäällystemateriaali. Lisätietoa suunnittelua varten saat Granabilta.

Edellytykset

Granab-lattiajärjestelmän voi rakentaa yhdessä pintalattian kanssa vastaamaan eri akustisia luokkia SFS 5907 mukaan.

Tavioiteakustikkaluckan saavuttarmiseksi sekä vaaka-että pystytasossa rakennuksissa, joissa käytetään Granab-lattiajärmestelmää edellytetään:

 

  • että käytettyjen holvi- ja seinärakenteiden ominaisuudet mahdollistavat halutun akustiikkaluokan saavuttamisen. Se voidaan tarkastaa laskemalla raakapalkiston ja seinien ääneneristys standardin EN 12354 mukaan tai mittaamalla ääneneristys tuotantovaiheessa. Mittaus tehdään ennen lattiajärjestelmän asentamista ja mittauksen aikana käytetään tilapäisiä toimenpiteitä ilmaäänivuotojen estämiseksi mittaushuoneiden välillä.
  • että Granab-lattiajärjestelmän asentaa valtuutettu asentaja ja asennus tehdään Granabin asennusohjeiden ja asennuksen tarkastuslistojen mukaan.
  • että Granab-järjestelmä lattiapinnoitteineen pääsee liikkumaan vapaasti eikä sillä ole kontaktipisteitä runkoon esimerkiksi liitäntöjen ja läpivientien kohdalla.
  • että äänivuodot saumojen ja lattian sekä seinien läpivientien kautta estetään.
  • että sivuttaissiirtymät liitosrakenteiden kautta – ulkoseinät, holvin alapuoli jne. – estetään.
  • että asuntojen välillä ei esiinny ylikuulumista ilmastointikanavien kautta.
  • lisätietoja Granabin yleisissä toimitus- ja myyntiehdoissa.

Askeläänitason määritelmä:
Holviin iskevän standardisoidun askeläänilaitteen synnyttävä äänipainetaso viereisessä tilassa.

Ilman äänieristyksen määritelmä:
Rajoittavien rakenteiden kyky vähentää ääntä, joka kohdistuu rakenteeseen ilman välityksellä.

Tavoiteakustiikkaluokan saavuttaminen valmiissa rakenteessa sekä pystytasossa (kerrosten välillä) että vaakatasossa (samassa kerroksessa) edellyttää, että rakenteen kaikki osat toimivat oikealla tavalla. Suunniteltu rakenne (rakennusasiakirjat) tulee antaa äänikonsultin tarkastettavaksi. Rakennusvaiheessa toteutus on tarkastettava Granabin tarkastuslistojen mukaan.

Lue lisää akustiikasta

Askel- ja ilmaääneneristys

Akustinen luokitus asusinhuoneistoissa

Askelääneneristys laboratoriossa

Askel- ja ilmaääneneristys 3000N

Askel- ja ilmaääneneristys 7000N

Askel- ja ilmamelun vaimennus CLT

Toimistot, julkiset tilat

Esitteet

Videot

Järjestelmämme

GRANAB JÄRJESTELMÄ 3000N

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 30 – 140 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta.

GRANAB JÄRJESTELMÄ 7000N

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 50 – 420 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta.

GRANAB LATTIAJÄRJESTELMÄ 8000W

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 85-470 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta. Soveltuu uudisrakennuksiin ja korjausrakentamiseen. Kehitetty erityisesti puuvälipohjille.

GRANAB JÄRJESTELMÄ 9000N

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 70 – 420 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta.