SERTIFIKAATIT JA YMPÄRISTÖ

Granab-järjestelmät ovat Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP:n sekä norjalaisen SINTEF:in tyyppihyväksymiä.

Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP ja Norjalainen SINTEF ovat testanneet ja tyyppihyväksyneet Granab-järjestelmien 3000N, 7000N ja 9000N kuormituskapasiteetin, vakauden, kulutuskestävyyden ja äänenvaimennusominaisuuksien osalta.

Granab-lattiajärjestelmät täyttävät tyyppihyväksynnässä mainittujen ehtojen mukaisesti Ruotsin rakennusmääräyskokoelman (PBL ja BBR) vaatimukset sekä niin yleiset ohjeet, kuin myös EKS:n (European Construction Stadards) vaatimukset.

Sertifikaatti ja tyyppihyväksyntä SCO296-14

Sertifikaatti ja tyyppihyväksyntä 19 21 01

Tekninen hyväksyntä no. 20469

Arviointidokumentit:
Rapporter 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 och utlåtande P503562 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Ota yhteyttä Granabiin kaikkien järjestelmien täydellisen EPD:n saamiseksi.

Ota yhteyttä Granabiin kaikkien järjestelmien täydellisen EPD:n saamiseksi.

Ota yhteyttä Granabiin saadaksesi kaikkien järjestelmien täyden LCA:n.

Ruotsin teknologian tutkimuskeskus SP:n ja Norjalaisen SINTEF:in testaama ja sertifioima.

1. Taipumat kuormituksessa

Lattian taipumaan pistekuormituksen vaikutuksesta vaikuttavat lattian rakenteen ja kannatinvälien etäisyyksien lisäksi valittu lattianpinnoite. Lattiapinnoitteiden valmistajat antavat myös tietoa tuotteidensa taipumista.

2. Kuormitustestaus, yksittäinen tukipala ja säätöruuvi

Kuormitustestaus toteutettiin laittamalla tukipala ja säätöjalka hydrauliikkapuristimen levyjen väliin. Voima ja taipuma mitattiin. Testissä säätöruuvi oli kierrettynä vain 10 mm tukipalan sisään.

3. Kuormitustestaus, kaksi kannatinjuoksua yhdistettynä levyllä

Kuormitustestaus toteutettiin asettamalla hydrauliikkapuristimen teräspalkki levyllä yhdistettyjen ja 600 mm toisistaan olevien kannatinjuoksujen puoliväliin. Pistekuorma kohdistettiin teräspalkkiin. Voima ja taipumat mitattiin.

4. Rasitustestaus; kokonainen lattia

Tukipalan rasitustesti toteutettiin rasittamalla lattiaa kuormituspulssein, joiden voimakkuus vaihteli 0,1 Fk:n ja 0,6 Fk:n välillä 10000 kertaa taajuudella 1 Hz. Fk oli tukipalasta satu rasituksen tunnusluku. Rasitustestejä toteutettiin kaksi kappaletta, molemmat huoneen nurkkissa. Pussien kuorma vaihteli 0,1 ja 0,6 Fk:n välillä kuormituksen ollessa 8,5 kN. Kummassakaan testissä ei todettu pysyviä muodonmuutoksia tai rikkoutumisia.

Granab-lattiajärjestelmä – materiaalit, ympäristövaikutukset, kestävyys, tuotteen erityisominaisuudet.

Granab-lattiajärjestelmät

Granab lattiajärjestelmät ovat suunniteltu tarvittaessa helposti purettaviksi ja asennettaviksi uudelleen. Kaikki osat ovat kierrätettäviä.

Kannatinjuoksut

Materiaali: Sinkitty tai käsittelemätön teräs, paksuus 1,5 mm.

Ympäristö: Ohut teräspelti on osa ekosysteemiä ja voidaan käyttää raaka-aineena uuden teräksen valmistamisessa.

Toiminnallinen kestävyys: Sinkityllä teräksellä on erittäin pitkä kulutuksenkestoikä.

Vaimennuselementit

Materiaali: Elastomer, GRAB-310

Ympäristövaikutus: Ei ympäristövaikutusta, kierrätettävissä polyuretaanituotteiksi. Erittäin hyvä kestävyys lyhytaikaisille erittäin suurille kuormille ja tuote palautuu alkuperäiseen muotoonsa rasituksen jälkeen. Pitkäaikaiskuormilla ei vaikutusta materiaalin dynaamisiin E-moduuleihin.

Toiminnallinen kestävyys: Elastomeerillä on erittäin pitkä kulutuksen kestoikä. Otsonilla, UV-säteilyllä tai tavallisilla kemikaaleilla ei ole vaikutusta materiaaliin.

Tukipala ja säätöruuvi

Materiaali: Polypropyleeniä, DIN53444.

Ympäristö: Ei ympäristövaikutusta, Kierrätettävä.

Toiminnallinen kestävyys: Erittäin pitkäikäinen, ks. Taulukko alla.

Vaimennuselementit

Tukipala ja säätöruuvi

Järjestelmämme

Granab -lattiajärjestelmä 3000N

Säädettävä korkeus 30 – 140 mm ilman lattia sekä uudisrakentamiseen että kunnostamiseen. Voidaan sovittaa haluttuun ääniluokkaan.

Granab -lattiajärjestelmä 7000N

Säädettävä korkeus 50-420 mm ilman lattia sekä uudisrakentamiseen että kunnostamiseen. Voidaan sovittaa haluttuun ääniluokkaan.

Granab -lattiajärjestelmä 9000N

Säädettävä korkeus 70-420 mm ilman lattia sekä uudisrakentamiseen että kunnostamiseen. Lähinnä tiloihin, joissa on äärimmäiset valaistusvaatimukset, kuten kuntosalit, elokuvateatterit ja vastaavat. Voidaan sovittaa haluttuun ääniluokkaan.