Certifikat og miljø

Typegodkjenning av Granab Tilfarersystem hos RISE i Sverige og SINTEF i Norge

Granab Tilfarersystem 3000 N, 7000 N, 8000 N og 9000 N er testet og sertifisert av RISE i Sverige og SINTEF Byggforsk i Norge med hensyn til bærevne, byggeforeskrifter og aldersbestandighet med verifiserte verdier for lyddempende egenskaper.

Granab Tilfarersystem oppfyller kraven i 8 kap. 4 § of 1 og 5 i PBL i henhold til de forhold og forutsettninger som er angitt i typegodkjenningen og derfor godkjennes de av Boverkets byggregler (BBR) og Boverkets forskrifter og generelle råd om tillemping av europeiske byggestandarder (EKS).

Sertifikat og typegodkjenning SCO296-14

Sertifikat og typegodkjenning 19 21 01

Teknisk godkjenning nr 20489

Bedømmelsesgrundlag:
Rapporterne 4P02040, 3P04159-A, 3P04159-C, 3P04159-E, 4P02605-B, P302700C, 3P03903, P501330-1, P705473, PX05294A, PX05294B, 4P00999, 3P05281 og udtalelse P503562 fra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Kontakt Granab for mer informasjon om lydisolering på CLT/KL-tre
Kontakt Granab for mer informasjon om lydisolering på CLT/KL-tre

Test og certificering af Granab Floor Rule System hos SP Svensk Teknisk Forskningsinstitut og SINTEF i Norge

Afbøjningsegenskaber

Nedbøjning ved punktbelastning i gulve lagt på Granab systemet kommer i tillæg til gulvregelsystemets opbygning og c/c afstand mellem stængerne afhængig af valg af gulvoverfladelag og installationsudformning. De respektive producenter af gulvoverfladelag giver oplysninger om nedbøjning for hvert gulvoverfladelag.

2. Belastningstest 1 separat støtteblok / niveaujusteringsskrue

Belastning af støtteblok udføres ved at placere en støtteblok med niveauskrue mellem to stålplader og belastning ved hjælp af en hydraulisk trykpresse. Kraft og deformation blev registreret. Under testen blev kun 10 mm af justeringsskruen skruet ind i støtteblokken.

Bøjningstestprofil med splejset skive (uden dæmpningspude)

Bøjningsprøven udført ved at placere en stålskinne med to støtteklodser monteret med en afstand på cc 600 mm i en hydraulisk trykpresse, hvorefter der blev påført en punktbelastning på stålskinnen midt mellem støtteklodserne. Kraft og deformation blev registreret.

4. Træthedstest af installeret Granab gulvkonstruktion

Træthedstesten udført over en støtteblok på testgulvet ved at pulsere belastningen mellem 0,1 Fk og 0,6 Fk 10.000 gange med en hastighed på 1 Hz. Fk var karakteristisk værdi fra belastningstest af støtteblok. I alt blev der udført to udmattelsestest over støtteklodser i de ydre hjørner af testgulvet. Belastningen blev pulseret mellem 0,1 og 0,6 Fk, hvor Fk blev sat til 8,5 kN. Begge belastningsprøver mislykkedes uden nogen permanent deformation eller beskadigelse.

Granab gulvregelsystem, materialer, miljøpåvirkning, aldersbestandighed, specifikke produktfunktioner

Granab Strøsystem

Granab Floor Rule System er designet til let at blive adskilt, når det er nødvendigt, og til at blive samlet igen i sin helhed. Alle detaljer kan genbruges.

Gulvregel

Materiale : Forzinket stål eller ubehandlet stål, tykkelse 1,5 mm.

Miljø : Pladestål indgår i kredsløbet og bliver til nyt stål i de elektriske stålværker.

Funktionel aldersbestandighed : Forzinket stål har en meget lang aldersbestandighed.

Dæmpende element

Materiale : Elastomer, GRAB-310.

Miljø : Ingen miljøpåvirkning, genanvendelig til nyt PUR-produkt. GRAB-310´s modstandsdygtighed over for kortvarige ekstreme overbelastninger er meget høj, og materialet springer helt tilbage, hvis der opstår overbelastning. Materialets dynamiske E-moduler udviser ingen forringelse under langtidstest.

Funktionel aldersresistens : Elastomer har en meget lang aldersresistens. Ingen effekt af ozon, UV-stråling eller almindelige kemikalier.

Støtteblok med niveaujusteringsskrue

Materiale : Polypropylen, Granab standard, i henhold til DIN 53444.

Miljø : Ingen miljøpåvirkning. Kan genbruges til nyt basismateriale.

Funktionel aldersmodstand : Meget lang ifølge kurven.

Dæmpende element

Støtteblok med niveaujusteringsskrue

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Til justerbar højde fra 30 – 140 mm ekskl. gulve til både nybyggeri og renovering. Kan tilpasses den ønskede lydklasse.

Granab Strøsystem 7000N

Til justerbar højde fra 50 – 420 mm ekskl. gulve til både nybyggeri og renovering. Kan tilpasses den ønskede lydklasse.

Granab gulvstyringssystem 8000W

Til justerbar højde fra 95-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Til justerbar højde fra 70 – 420 mm ekskl. gulve til både nybyggeri og renovering. Hovedsageligt til lokaler med ekstreme belysningskrav som fitnesscentre, biografer og lignende. Kan tilpasses den ønskede lydklasse.