Behagelige, komfortable gulve giver et bedre arbejdsmiljø

I et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at gulvene ikke er hårde eller uelastiske, da det kan medføre smerter i skuldre, ryg og ben. Granab-systemet med indbygget støddæmpning giver et behageligt gulv med dokumenteret bøjningsstyrke ved punktbelastning.

Bøjningsstyrken ved punktbelastning i gulve, der er lagt på Granab-systemet, afhænger ikke kun af strøsystemets konstruktion og c/c-afstanden mellem strøerne, men også af den valgte gulvbelægning og dennes montering. Forespørg hos producenten af gulvbelægningen for at få oplysninger om bøjningsstyrken af den pågældende belægning. Bøjningsstyrken af den færdige gulvkonstruktion ved en punktbelastning på 1 kN må i henhold til det SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ikke overstige 2-3 mm. Test og certificering af Granab Strøsystem er foretaget hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontakt Granab ved specialmål for at få en komplet typegodkendelse nr. 192101. Granab-systemet med 22 mm gulvspånplade + 15 mm parket / 22 mm parket er testet af det svenske “Provning- och Forskningsinstitut” (SP) med hensyn til bøjningsstyrken i gulve, der er lagt på Granab-systemet i flere færdige boliger. Resultaterne viser en gennemsnitlig bøjningsstyrke, som ligger inden for 2 mm ved forskellige målepunkter i det pågældende område ved en punktbelastning på 1 kN.

Granab tilbyder ved specialmål måleprotokoller fra målinger, der er foretaget af det svenske “Provning- och Forskningsinstitut” (SP) med alternative gulvbelægninger fra et stort antal feltmålinger i færdige boliger, samt målinger, som SP har foretaget i laboratorier og på et stort antal lagte testgulve, der er lagt i Granabs testhal med alternative gulvbelægninger. Alle målingerne ligger inden for de anbefalede værdier.

Testmetode for lagte gulve

SP har anvendt en målemetode og en målelineal med digital deformationsføler, så målingen af nedbøjningen i lagte gulve kan foretages nemt og pålideligt. Kontakt Granab for at få oplysninger om målelinealen og brugsvejledning. Granab-systemet giver en bøjningsstyrke ved punktbelastning, som ligger inden for de gældende normer og anbefalinger. For at opnå den forventede slutkomfort i hele gulvkonstruktionen inklusive gulvbelægning er det ikke kun vigtigt at vælge den rette gulvbelægning til montering på Granab-systemet, men også at monteringen af både Granab-systemet og gulvbelægningen foretages af uddannede montører og gulvlæggere, og at monteringsvejledningerne samt tjeklister følges nøje

Eksempler på testmålinger og laboratorietest af bøjningsstyrke ved punktbelastning.

Granab-systemet med 22 mm gulvspånplade + 15 mm parket / 22 mm parket er testet af det svenske “Provning- och Forskningsinstitut” (SP) med hensyn til bøjningsstyrken i gulve, der er lagt på Granab-systemet i flere færdige boliger. Resultaterne viser en gennemsnitlig bøjningsstyrke, som ligger inden for 2 mm ved forskellige målepunkter i det pågældende område ved en punktbelastning på 1 kN.

Granab tilbyder ved specialmål måleprotokoller fra målinger, der er foretaget af det svenske “Provning- och Forskningsinstitut” (SP) med alternative gulvbelægninger fra et stort antal feltmålinger i færdige boliger, samt målinger, som SP har foretaget i laboratorier og på et stort antal lagte testgulve, der er lagt i Granabs testhal med alternative gulvbelægninger.

Alle målingerne ligger inden for de anbefalede værdier.

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Med indstillelig højde fra 30 til 140 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 7000N

Med indstillelig højde fra 50 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 8000W

Til justerbar højde fra 85-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Med indstillelig højde fra 70 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.