Behagliga, komfortanpassade golv med Granabsystemet för en bättre arbets- och boendemiljö

I en bra boende- och arbetsmiljö är det viktigt att golven ej är hårda eller helt stumma, vilket kan förorsaka värk i axlar, rygg och ben. Granabsystemet med inbyggd stötdämpande effekt ger behagliga golv med dokumenterad nedböjningsgrad vid punktbelastning.

Nedböjning vid punktbelastning i golv lagda på Granabsystemet är förutom golvregelsystemets uppbyggnad och c/c avstånd mellan reglarna beroende på val av golvytskikt och monteringsutförande. Respektive tillverkare av golvytskikt lämnar besked om nedböjning för respektive golvytskikt. Nedböjning i färdig golvkonstruktion vid punktbelastning av 1 kN bör enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ej överstiga 2 – 3 mm. Tester och certifiering av Granab Golvregelsystem är utförda hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontakta Granab vid önskemål om komplett typgodkännande nr. 192101.

Granabsystemet med 22-mm golvspånskiva + 15 mm parkett respektive 22-mm parkett är testat av SP avseende nedböjning i färdiglagda golv i ett antal bostadsprojekt. Resultaten visar en genomsnittlig nedböjning som ligger inom 2 mm vid olika mätpunkter inom respektive lägenhet vid punktbelastning av 1 kN. Mätningsprotkoll från mätningar utförda av SP med alternativa golvbeläggningar från ett stort antal fältmätningar i färdigställda bostadsprojekt tillhandahålls vid önskemål av Granab, samt mätningar gjorda av SP i labratorium och på ett stort antal monterade provgolv monterade i Granabs provhall med alternativa golvbeläggningar. Samtliga mätningar ligger med marginal inom rekommenderade värden.

Provningsmetodik av färdiglagda golv

SP har tagit fram en mätmetod samt mätlinjal med digitaldeformationsgivare för att man på ett tillförlitligt och enkelt sätt skall kunna utföra mätning av nedböjning i färdiglagda golv. Kontakta oss på Granab för Information om mätlinjalen samt användarinstruktion. Granabsystemet ger en nedböjning vid punktbelastning som ligger inom gällande normer och rekommendationer. För att hela golvkonstruktionen inklusive golvbeläggning skall få den förväntade slutkomforten är det – förutom val av golvbeläggning på Granabsystemet – viktigt att montering av såväl Granabsystemet som golvytskikt sker av utbildade montörer och golvläggare och att montageanvisningar med checklistor noggrant följs.

Exempel på provmätningar och laboratoietester av nedböjning vid punktbelastningar.

Granabsystemet med 22-mm golvspånskiva + 15 mm parkett respektive 22-mm parkett är testat av SP avseende nedböjning i färdiglagda golv i ett antal bostadsprojekt. Resultaten visar en genomsnittlig nedböjning som ligger inom 2 mm vid olika mätpunkter inom respektive lägenhet vid punktbelastning av 1 kN.

Mätningsprotokoll från mätningar utförda av SP med alternativa golvbeläggningar från ett stort antal fältmätningar i färdigställda bostadsprojekt tillhandahålls vid önskemål av Granab, samt mätningar gjorda av SP i labratorium och på ett stort antal monterade provgolv monterade i Granabs provhall med alternativa golvbeläggningar.

Samtliga mätningar ligger med marginal inom rekommenderade värden.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem