Stegljudsreduktion i laboratorium

För att underlätta jämförelser av olika stegljudsdämpande golvlösningar finns det ett klassningssystem i SP:s vägledning ”Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47). Stegljudsklassningen baseras på det vägda sammanfattningsvärdet ∆Lw, som SP räknar fram från 16 värden i tredjedels oktavband (100-3150 Hz) enligt SS-EN ISO 717-2. Byggnader med betonggolv och beläggningar i stegljudsklass 7 uppfyller normalt BBR:s krav (ljudklass C).

Granabsystemet ger ∆Lw 29 dB, vilket uppfyller den högsta stegljudsklassen 8A. Golv i denna klass uppfyller normalt stegljudskrav för ljudklass A i byggnader med tunga betongbjälklag.

Granab Golvregelsystem har provats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på ett referensbjälklag av 16 cm betong, enligt svensk och internationell standard SS-EN ISO 10140.

Stegljudsprovningarna gjordes med 15 mm parkettgolv på lumppapp, Granabs undergolv av 22 mm golvspånskiva som limmats och skruvats mot 7000-systemets stålprofiler, gröna SYLODYN® dämpkuddar samt distansskruvar på betong-bjälklaget. Dämpkuddarna är inbyggda under stålprofilerna och medger rörelser i golvet utan att stegljud leds ned via skruvarna till betongbjälklaget. Genom att jämföra uppmätta stegljudsnivåer för komplett golv med de nivåer som erhålls för enbart laboratoriets betongbjälklag, kan SP redovisa förbättringsvärden för Granabsystemet (∆Lw) som räknats fram i tredjedels oktavband enligt SS-EN ISO 717-2

Förbättringsvärdena från laboratoriet kan användas för beräkning av stegljudsnivå i byggnad med andra typer av betong- bjälklag, enligt SS-EN 12354-2. Värden för Granabsystemet och olika betongbjälklag finns i databasen till beräkningsprogrammet BASTIAN. Vid beräkning av steg- och luftljudsisolering i bjälklag mellan rum tar programmet hänsyn till inverkan av areor och rumsvolymer samt anslutande byggdelar, vilket ger en både enkel och kostnadseffektiv dimensionering av byggnadens ljudisolering. Beräkningsresultaten har jämförts med ett stort antal fältmätningar och visat sig ge god överensstämmelse i medeltal. Granab rekommenderar att man håller 1 dB marginal vid dimensionering mot ljudkrav i färdig byggnad enligt SS 25267/-68.

Vägledning för val av golvbeläggningar och övergolv på tunna betongbjälklag enl. SP:s vägledning ”Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47)

I SP:s bilaga är klassindelning gjord av golvbeläggningars stegljudsdämpning på tunna betongbjälklag. Uppdelningen är gjord i 7 olika golvbeläggningsklasser med beskrivning av stegljudsdämpning för respektive golvbeläggningsklass. Högsta golvbeläggningsklass är klass 8A som Granabsystemet uppfyller med god marginal. Trägolv och mattor på en tunn elastisk duk uppfyller normalt stegljudsklass 7, vilket ger ljudklass C på samma bjälklag. Vägd stegljudsdämpning definieras i SS-EN ISO 717-2.

Golvbeläggningsklass ∆Lw, dB

Innebörd/Tillämpning. Golvbeläggningar som tillhör gruppen
8A

25-28

Kan uppfylla ljudklass A mellan bostäder då de läggs på betongbjälklag


Golvbeläggningsklass ∆L
w, dB Innebörd/Tillämpning. Golvbeläggningar som tillhör gruppen
8A 25 – 28 Kan uppfylla ljudklass A mellan bostäder då de läggs på betongbjälklag.
För en fullständig beskrivning hänvisas till SP:s rapport.

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg – och luftljudsreduktion CLT

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem