System 3000N

För justerbar höjd 30 – 140 mm, exkl. golvbeläggning.

Golvregelsystem av stål som ger en effektiv steg- och luftljudsisolering för olika ljudklasser. Ger en torr och snabb montering där många installationer kan döljas i utrymmet mellan bjälklag och övergolv. Ett miljövänligt val med en 50 % lägre CO2-påverkan jämfört med betong

Bygghöjd: Flexibel bygghöjd från 30 – 140 mm exkl. golvbeläggning.

N6

N12

Profil med stödkloss och dämpelement, nivåjusteringsskruv och betongankare.

Principritning installation Golvregelsystem 3000N i bostäder

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem