Välkommen till Granab

Även om vi stolt har lagt flera miljoner kvadratmeter golvyta bakom oss, är det långt ifrån det som definierar vår framgång. Vårt fokus är att konstant driva utvecklingen av smarta golvregelsystem. Vi underlättar och gör det enkelt för våra kunder genom att bidra med vår kunskap för att hitta den bästa och smidigaste lösningen för varje unikt behov.

Konsultativ partner i samarbetet

Sedan vi grundades år 1995 har vi fokuserat på problemlösning, dokumentation och kvalitetssäkring. Med åren har vi samlat på oss kunskap, erfarenhet och dokumentation som gör att vi särskiljer oss på marknaden. Genom värdefulla insikter från vårt underlag fortsätter vi utveckla tekniska lösningar som skapar större värde för våra kunder. Det är kunskap som vi tar med oss in i varje nytt projekt och gör att vi är en konsultativ partner i samarbetet.

Konsultativ partner i samarbetet

Sedan vi grundades år 1995 har vi fokuserat på problemlösning, dokumentation och kvalitetssäkring. Med åren har vi samlat på oss kunskap, erfarenhet och dokumentation som gör att vi särskiljer oss på marknaden. Genom värdefulla insikter från vårt underlag fortsätter vi utveckla tekniska lösningar som skapar större värde för våra kunder. Det är kunskap som vi tar med oss in i varje nytt projekt och gör att vi är en konsultativ partner i samarbetet.

Kostnadseffektiv och smidig installation

Vårt mål är att underlätta samt effektivisera förberedelse- och installationsprocessen för våra kunder. Vi arbetar aktivt med att göra det smidigare genom att vi levererar måttanpassade golvreglar, där stödklossar och dämpelement är förmonterade. Varje regel är märkt med rumsnamn och längd som överensstämmer med montageritningar för varje lägenhet eller annan överenskommen yta.

Granabsystemet är en torr installationsmetod som monteras på råbjälklaget utan våta ytavjämningar. Det gör det flexibelt med ledningsdragning mellan bjälklaget och övergolvet. Med smidig installation minskar totalkostnaden för projektet och gör att du eliminerar oväntade kostnader genom att effektivisera logistiken på arbetsplatsen.

Kostnadseffektiv och smidig installation

Vårt mål är att underlätta samt effektivisera förberedelse- och installationsprocessen för våra kunder. Vi arbetar aktivt med att göra det smidigare genom att vi levererar måttanpassade golvreglar, där stödklossar och dämpelement är förmonterade. Varje regel är märkt med rumsnamn och längd som överensstämmer med montageritningar för varje lägenhet eller annan överenskommen yta.

Granabsystemet är en torr installationsmetod som monteras på råbjälklaget utan våta ytavjämningar. Det gör det flexibelt med ledningsdragning mellan bjälklaget och övergolvet. Med smidig installation minskar totalkostnaden för projektet och gör att du eliminerar oväntade kostnader genom att effektivisera logistiken på arbetsplatsen.

Teknisk utveckling inom miljö och akustik

Granabsystemet har utvecklats i nära samarbete med ljudkonsulter inom byggindustrin för att tillgodose högt ställda miljö- och ljudkrav. Golvregelsystemet är miljödeklarerat och har upp mot 50% mindre CO2-påverkan än betong. Systemet uppfyller kraven enligt EKS (Europeisk Konstruktionsstandard), är typgodkänd av RISE och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet. Miljövarudeklaration (EPD) finns på samtliga våra system.

Teknisk utveckling inom miljö och akustik

Granabsystemet har utvecklats i nära samarbete med ljudkonsulter inom byggindustrin för att tillgodose högt ställda miljö- och ljudkrav. Golvregelsystemet är miljödeklarerat och har upp mot 50% mindre CO2-påverkan än betong. Systemet uppfyller kraven enligt EKS (Europeisk Konstruktionsstandard), är typgodkänd av RISE och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet. Miljövarudeklaration (EPD) finns på samtliga våra system.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem