System 9000N – Vid extrema ljudkrav

För justerbar höjd 70 – 420 mm, exkl. golvbeläggning.

Ett stomljudsisolerande system för lokaler med höga krav t.ex. konserthallar, teatrar, biosalonger, studios, övningsrum för musik, gym, danslokaler och serverrum.
Många lokaler har högre krav på stomljudsisolering än vad som är normalt för bostäder. Det kan röra sig om lokaler där man vill ha hög störningsfrihet eller verksamheter som alstrar mycket vibrationer och stomljud genom bjälklaget.
Normala lösningar i dessa fall är rum-i-rumkonstruktioner eller gjutning av “flytande” golv.
Vi har tagit fram ett helt nytt och flexibelt system som ger nya möjligheter, Granab Golvregelsystem 9000. Vi har utgått från akustikerns kravsättning kring önskad grundresonansfrekvens i golvsystemet.
Med ett unikt program av dämpande element av Sylodyn kan man enkelt skräddarsy sitt flytande golv eller rum-i-rumkonstruktion utifrån golvets belastning och önskemål om grundresonansfrekvens.

Exempel på användningsområden

• Konserthallar, teatrar och biosalonger
• Studios och övningsrum för musik
• Gym och danslokaler
• Serverrum

Systemet kan anpassas helt efter de krav ni har i er lokal.

Ni bestämmer själva:
• Höjd på systemet
• Krav på egenfrekvens
• Övergolvskonstruktion
• Last och lastkrav
• Golvbeläggning ovanpå systemet

Vikt på övergolv och tillkommande last

Med ett relativt tungt övergolv kan man uppnå en låg uppställningsfrekvens och man erhåller kapacitet för ytterligare last.
Om den tillkommande lasten är mycket hög i förhållande till egenvikten på golvet kan uppställningsfrekvensen i tom lokal vara svårare att få ned till önskad egenfrekvens. Då kan ett tyngre övergolv vara lösningen.

N25

N50

Bygghöjd: Flexibel bygghöjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning.

Tre varianter av Sylodyn® med olika styvhet för olika belastningsfall

Grön – Sylodyn ND
Statiskt lastområde upp till ca 300 kg/m2

Blå – Sylodyn NE
Statiskt lastområde upp till ca 600 kg/m2

Lila – Sylodyn NF
Statiskt lastområde upp till ca 750 kg/m2

Exempel

(c/c-avstånd bestäms utifrån lokalkategori och aukustiska önskemål)

Principritning installation Golvregelsystem 9000N i bostäder

Läs mer om System 9000N:

Fördelar

Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Räknexempel

Projektering av last

Dimensionering av solodynklossar

Lastplan och projektering

Oorganiskt material, ingen fuktpåverkan

Typgodkännande

Säker projektering/Effektiv logistik

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem