Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Ljudisoleringsmätningar Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm.

Ackrediterade ljudisoleringsmätningar enligt SS-EN ISO 140-4-7 utförda av KM Akustikbyrån.

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva + matta.

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 50 dB Luftljud: Rw+c 59 dB

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva, och ovanpåliggande 15 mm parkett.

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 48 dB Luftljud: Rw+c 61 dB

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg – och luftljudsreduktion CLT

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem