Golvvärme monterad i Granabsystemet

Golvvärme monteras i allt fler bostadsprojekt på Granabsystemet.

Granabsystemet med golvreglar av stål är helt formstabilt och påverkas ej av temperaturväxlingar, vilket är en stor fördel för att undvika oönskade problem i golvkonstruktionen på sikt.

De flesta förekommande golvvärmesystemen kan med fördel monteras i kombination med Granabsystem 3000N och system 7000N.

Vid val av vattenburen golvvärme monteras två alternativa huvudsystem på Granabs Golvregelsystem 3000N och 7000N.
Se nedan

Golvvärme i golvspånskiva 22 mm med spår.

Spårad 22 mm golvspånskiva, som limmas och skruvas fast i Granabreglarna.

Golvvärme i golvvärmekassett.

Värmeslingor monterade i golvvärmekassett. Kassetten monteras i golvregelsystemets längdriktning och placeras på kassettbärare som monteras mellan reglarna (System 7000).

Våra system

Granab golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30 – 140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Främst för lokaler med extrema ljukrav som exempel gym, biografer och liknande. Kan anpassas till önskad ljudklass.