System 8000W

För justerbar höjd från 85 – 470 mm, exkl. golvbeläggning.

Golvregelsystem av specialbalk i trä, främst för CLT/KL-trä och andra typer av träbjälklag, som ger en effektiv steg- och luftljudsisolering för olika ljudklasser. Denna träbalk är betydligt mer formstabil än en vanlig träregel. Ger en torr och snabb montering där många installationer kan döljas i utrymmet mellan bjälklag och övergolv. Ett än mer miljövänligare alternativ än våra reglar i stål med en 50 % lägre CO2-påverkan jämfört med betong.
Bild på System 8000 med  ljudisolering - Granab

W6

W12

W25

Principritning installation Golvregelsystem 8000W i bostäder.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem