Fördelar

Granab Golvregelsystem ger många fördelar, det är uppbyggt med formstabila golvreglar av förzinkat stål och ett effektivt ljuddämpande fjädringssystem. Golvregelsystemet monteras fast i bjälklaget och ställs in på önskad höjd. Ett övergolv med golvspånskiva och parkett eller matta läggs ovanpå systemet. Granabsystemet bidrar till sunda hus och miljövänliga bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler.

Med 20 års erfarenhet och stort fokus på ljud så är vi marknadsledande på denna typ av golv. Systemen är typgodkända av SP och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet.

Vi kan med olika typer av dämpelement uppnå olika ljudegenskaper beroende på vilken typ av bjälklag som ligger som underlag.

 

Läs om fördelarna:

 • Effektiv stegljudsdämpning och luftljudsisolering för alla tänkbara ljudklasser.
 • Torr och snabb installationsmetod. Monteras direkt på råbjälklag utan våta ytavjämningar. Man slipper kemiska tillsatser och långa uttorkningstider.
 • Granabsystemet är miljövarudeklarerat och består genomgående av oorganiskt material och påverkas inte av fukt eller temperaturväxlingar.
 • Flexibel ledningsdragning i utrymmet mellan övergolv och bjälklaget.
 • Låg vikt. Granabsystemets vikt är 5 kg/m2. Att jämföras med konventionell pågjutning, ca 100-200 kg/m2
 • 50% mindre CO2 påverkan än betong.
 • Anpassad komfort för bättre boende- och arbetsmiljö.
 • Effektiv logistik på arbetsplats.
 • Variabel bygghöjd från 30 – 420 mm exkl. golvbeläggning. Specialhöjder kan fås upp till 1000 mm.
 • Ger en säker kalkyl
 • Ventilationssystem för ventilerade undergolv.
 • Anpassat till olika golvvärmesystem.
 • Systemet underlättar vid framtida ombyggnation eller renovering.
 • Ger behagliga, miljövänliga och knarrfria golv.
 • Goda tillvalsmöjligheter för slutkund.

Bygg och Miljöteknik Granab AB
Tel: +46 (0) 322-66 76 50
E-mail: epost@granab.se

Våra system

Granab golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30 – 140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Främst för lokaler med extrema ljukrav som exempel gym, biografer och liknande. Kan anpassas till önskad ljudklass.