Fördelar

Granab Golvregelsystem ger många fördelar, det är uppbyggt med formstabila golvreglar av förzinkat stål eller en speciellt framtagen LVL-träbalk och ett effektivt ljuddämpande fjädringssystem.

Installation och användningsområden

Golvsystemet monteras fast i bjälklaget och ställs in på önskad höjd. Ett övergolv med golvspånskiva och parkett, matta eller klinker läggs ovanpå systemet. Granabsystemet bidrar till sunda hus och miljövänliga bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler.

Särskiljande ljudegenskaper

Med 25 års erfarenhet och stort fokus på reduktion av ljud är vi marknadsledande på denna typ av golv. Systemet är typgodkänd av RISE och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet. Vi kan med olika typer av dämpelement uppnå olika ljudegenskaper beroende på vilken typ av
bjälklag som används.

Fördelar med Granab Golvregelsystem

Akustik

 • Effektiv stegljudsdämpning och luftljudsisolering för alla tänkbara ljudkrav.

Miljö

 • Upp mot 50% mindre CO2-påverkan än betong.
 • Granabsystemet är miljövarudeklarerat och består genomgående av icke organiskt material, vilket gör att det inte påverkas av fukt eller temperaturväxlingar. Gäller System 3000N, 7000N och 9000N.
 • Låg vikt. Granabsystemets vikt är 5 kg/m2. Att jämföras med konventionell pågjutning, cirka 100-200 kg/m2.

Kostnadseffektivitet

 • Säker kalkyl.
 • Effektiv logistik på arbetsplatsen.
 • Torr och snabb installationsmetod. Monteras direkt på råbjälklag utan våta ytavjämningar. Man slipper kemiska tillsatser och långa uttorkningstider.
 • Flexibel ledningsdragning i utrymmet mellan övergolv och bjälklaget.
 • Systemet underlättar vid framtida ombyggnation eller renovering.
 • Projektering ingår i våra m2-priser.

Flexibilitet

 • Anpassad komfort för bättre boende- och arbetsmiljö.
 • Variabel bygghöjd från 30 – 470 mm. exkl. golvbeläggning. Specialhöjder kan fås upp till 1000 mm.
 • Ventilationssystem för ventilerade golv.
 • Anpassat till olika golvvärmesystem.
 • Goda tillvalsmöjligheter för slutkund.

Välkommen att kontakta oss.

 

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem