Projekteringsanvisningar för olika lastförhållanden

Granabsystemens unika och genomtänkta uppbyggnad med en gemensam hålbild för samtliga system, vilket gör att man lätt kan välja olika c/c-avstånd för olika belastningskrav, gör att det med stor fördel kan monteras i olika projekt. Bostäder, kontor, skolor, hotell och offentliga lokaler är vanligt förekommande projekt. Dämpelementen, som ger en progressiv fjädring, gör att systemen också är utmärkta till sportgolv och övriga aktivitetsgolv. System 3000 N, 7000N och 9000N har alla komponenter i oorganiskt material vilket är en stor fördel i kombination med betong och det underlättar också hanteringen på arbetsplatsen i stort. Önskas systemet i trä så finns System 8000W.

Rekommenderade c/c-avstånd mellan golvreglar (profiler) och stödklossar

Rum i bostadshus, i hotell, patientrum och personalrum c/c-avstånd regel (profil) 600mm.

Samlingslokaler såsom lektionssalar i skolor, rum i daghem, föreläsningssalar, kontorsrum, lokaler för restauranger, caféer, matsalar, c/c-avstånd regel (profil) 400 mm.

Fria ytor i bibliotek, utrymmen med fasta sittplatser såsom kyrkor, teatrar och biografer, c/c-avstånd regel (profil) 400 mm.

Utrymmen utan fasta sittplatser i kyrkor, konserthallar, teatrar, biografer, muséer, utställningslokaler, försäljningslokaler i varuhus och butiker, gymnastiksalar, sporthallar, danslokaler, korridorer i skolor etc, c/c-avstånd regel (profil) 300 mm.

System 3000N

Systen 7000N

Exempel på montageritning med väggar på färdigt golv.

Exempel på montageritning rum för rum.

Projektering, effektiv logistik

Leveransoptimering

Granabsystemet packas och levereras med förkapade och måttanpassade golvreglar, där stödklossar och dämpelement är förmonterade. Varje regel är märkt med rumsnamn och längd som överensstämmer med montageritningen för varje lägenhet eller annan överenskommen rumsindelning.
Granabsystemet packas i buntar på EUR-pallar med en maxlängd på 2600 mm alternativt 3800 mm.

Intransport i samband med stommontage.

Då System 3000N, 7000N och 9000N är av oorganiskt material och inte påverkas av fukt eller temperaturskillnader så kan man transportera in detta redan under stommontaget. Granabreglarna kan produceras med en maxlängd på 2600 mm och får då samma mått som en gipsbunt. Samtidigt kan gipsskivorna till väggarna transporteras in tillsammans med väggreglarna som läggs på bockar placerade över förpackningen med Granabreglar.
Genom att lyfta in materialet redan vid stommontaget och montera innerväggarna ovan Granabsystemet så får man en effektiv produktion och minimerar kostnaderna för logistiken.

Packeterat och märkt för respektive lägenhet.

Reglar förkapade i rätt längder för respektive rumsenhet.

Innerväggar på färdigt Granabgolv

Alla lägenhets- eller annan skiljande vägg monteras först från bjälklag till bjälklag. Innerväggarna inom lägenheterna eller annan rumsfördelning kan med fördel monteras på färdigt Granabgolv inklusive golvspånskiva. Montering av mellanväggar på detta sätt gör att monteringen av golvspånskivorna går snabbare och innebär mindre spill då man kan arbeta med större sammanhängande golvytor. Materialåtgången för mellanväggarna blir mindre och monteringen av både Granabgolvet och innerväggarna går betydligt fortare.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem