Klinkerytor/Badrum

Granab Golvregelsystem är bästa lösningen för ett regelsystem med klinkerytor i hallar och våtutrymmen för såväl bostäder som offentliga lokaler.

Att Granabsystemet genomgående består av oorganiskt material och är okänsligt för fukt är nödvändiga egenskaper för våtytrymmen och stegljudsisoleringen gör golvet tystare.

Princip i våtrum med klinker på Granab

A: Golvspånskiva 22 mm. B: Skiva av oorganiskt material. C: Fallspackling.
Exempel uppbyggnad: Granab Golvregelsystem c/c 300 mm med 22 mm golvspånskiva, skiva av oorganiskt material, fuktspärr och klinker.

Testning av Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning

Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning har testats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende nedböjnings- och hållfasthetsegenskaper.

Våra system

Granab golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30 – 140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Främst för lokaler med extrema ljukrav som exempel gym, biografer och liknande. Kan anpassas till önskad ljudklass.