Klinkerytor/Badrum

Granab Golvregelsystem är bästa lösningen för ett regelsystem med klinkerytor i hallar och våtutrymmen för såväl bostäder som offentliga lokaler. Systemets dämpelement för ljudisolering gör att ju mer tyngd som läggs på reglarna ger en än bättre ljudisolering. Det gör att ljudkraven även kan innehållas på klinkerytor.

Princip i våtrum med klinker på Granab

A: Golvspånskiva 22 mm. B: Skiva av oorganiskt material. C: Fallspackling.
Exempel uppbyggnad: Granab Golvregelsystem c/c 300 mm med 22 mm golvspånskiva, skiva av oorganiskt material, fuktspärr och klinker.

Testning av Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning

Granab Golvregelsystem med klinkerbeläggning har testats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avseende nedböjnings- och hållfasthetsegenskaper.

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem