Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Ljudisoleringsmätningar Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm.

Ackrediterade ljudisoleringsmätningar enligt: SS 02 52 54 – SS-ISO 717/1 och SS-ISO 717/2 utförda av Ingemansson Technology AB.

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva + matta

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 46 dB Luftljud: Rw+c 65 dB

UtförandeGranab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva + 15 mm parkett

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 43 dB Luftljud: Rw+c 65 dB

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

Våra system

Granab golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30 – 140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Kan anpassas till önskad ljudklass.

Granab golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering. Främst för lokaler med extrema ljukrav som exempel gym, biografer och liknande. Kan anpassas till önskad ljudklass.