Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Ljudisoleringsmätningar Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm.

Ackrediterade ljudisoleringsmätningar enligt: SS 02 52 54 – SS-ISO 717/1 och SS-ISO 717/2 utförda av Ingemansson Technology AB.

Utförande
Granab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva + matta

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 46 dB Luftljud: Rw+c 65 dB

UtförandeGranab Golvregelsystem monterat på HD/F 270 mm samt 22 mm golvspånskiva + 15 mm parkett

Mätresultat
Stegljud: Lnw+c 43 dB Luftljud: Rw+c 65 dB

Läs mer om akustik

Steg- och luftljudsisolering

Ljudklassningsbeskrivning i bostäder

Stegljudsreduktion i laboratorium

Steg- och luftljudsreduktion 3000N

Steg- och luftljudsreduktion 7000N

Steg – och luftljudsreduktion CLT

Kontor, offentliga lokaler

Kataloger

Film

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem