Trinlydsreduktion i laboratorium

For at lette sammenligningen af forskellige trinlyddæmpende gulvløsninger findes der et klassificeringssystem i SP’s vejledning “Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47). Trinlydsklassificeringen er baseret på den vægtede sammenfatningsværdi ΔLw, som SP beregner ud fra 16 værdier i tredjedeles oktavbånd (100-3150 Hz) ifølge SS-EN ISO 717-2. Bygninger med betongulve og belægninger i trinlydklasse 7 opfylder normalt BBR’s krav (lydklasse C).

Granab-systemet giver ΔLw 29 dB, hvilket opfylder den højeste trinlydklasse 8A. Gulve i denne klasse opfylder normalt trinlydskravene for lydklasse A i bygninger med tynde betonbjælkelag.

Granab Strøsystem er testet af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på et referencebjælkelag af 16 cm beton ifølge svensk og international standard SS-EN ISO 10140.

Trinlydstest er blevet foretaget med 15 mm parketgulv på kludepap, Granabs undergulv af 22 mm spånplade, som er limet og skruet fast til 7000-systemets stålprofiler, grønne SYLODYN®-dæmpningsmåtter samt afstandsskruer på betonbjælkelaget. Dæmpningsmåtterne er indbygget under stålprofilerne og tillader bevægelser i gulvet, uden at trinlyd føres ned gennem skruerne til betonbjælkelaget. Ved at sammenligne de målte trinlydsniveauer for hele gulvet med de niveauer, der er opnået kun med laboratoriets betonbjælkelag, kan SP revidere forbedringsværdien for Granab-systemet (ΔLw), der er beregnet i tredjedeles oktavbånd i henhold til ISO 717-2

Forbedringsværdierne fra laboratoriet kan bruges til beregning af trinlydniveau i byggeri med andre typer betonbjælkelag iht. DS/ EN 12354-2. Værdier for Granab-systemet og forskellige betonbjælkelag findes i databasen til beregningsprogrammet BASTIAN. Ved beregning af trin- og luftlydisolation i bjælkelag mellem rum tager programmet hensyn til virkningen af arealer og rumvolumener samt tilstødende bygningsdele, hvilket giver en enkel og omkostningseffektiv dimensionering af bygningens lydisolation. Beregningsresultaterne er blevet sammenlignet med en lang række feltmålinger og har vist sig at give god overensstemmelse i gennemsnitstal. Granab anbefaler, at man holder en margin på 2-3 dB ved dimensionering mod lydkrav i den færdige bygning iht. DS 490..

Vejledning om valg af gulvbelægning og overgulv på tynde betonbjælkelag iht. SP’s vejledning “Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47)

I SP’s rapport er der foretaget klasseinddeling for gulvbelægningers trinlyddæmpning på tynde bjælkelag af beton. Opdelingen indeholder 7 forskellige gulvbelægningsklasser med beskrivelse af trinlyddæmpningen for hver gulvbelægningsklasse. Den højeste gulvbelægningsklasse er 8A, som Granab-systemet opfylder med en god margin. Trægulve og tæpper på en tynd elastisk dug opfylder normalt trinlydklasse 7, som giver lydklasse D på samme bjælkelag. Vægtet trinlyddæmpning er defineret i SS-EN ISO 717-2.

Gulvbelægningsklasse ∆Lw, dB

Betydning/tilpasning. Gulvbelægninger, som tilhører gruppen
8A

25-28

Kan opfylde lydklasse A mellem boliger, hvis de lægges på bjælkelag af beton.


Gulvbelægningsklasse ∆L
w, dB Betydning/tilpasning. Gulvbelægninger, som tilhører gruppen
8A 25 – 28 Kan opfylde lydklasse A mellem boliger, hvis de lægges på bjælkelag af beton.
For en fuldstændig beskrivelse henvises til SP’s rapport

Læs mere om akustik

Trin- og luftlydisolation

Beskrivelse af lydklassificering for boliger

Trinlydsreduktion i laboratorium

Trin- og luftlydreduktion 3000N

Trin- og luftlydreduktion 7000N

Trin- og luftbåren støjreduktion CLT

Kontorer, offentlige faciliteter

Kataloger

Film

Vores systemer

Granab Strøsystem 3000N

Med indstillelig højde fra 30 til 140 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 7000N

Med indstillelig højde fra 50 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.

Granab Strøsystem 8000W

Til justerbar højde fra 85-470 mm ekskl. gulvbelægning til både nybyggeri og renovering, primært til trægulve.

Granab Strøsystem 9000N

Med indstillelig højde fra 70 til 420 mm, ekskl. gulvbelægning.