Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

For å gjøre det enklere å sammenligne ulike trinnlyddempende gulvløsninger er det et klassifiseringssystem i SPs veiledning ”Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47). Trinnlydklassifiseringen er basert på veid sammenstillinsgverdi ∆Lw, som SP kalkulerer basert på 16 verdier i tredjedels oktavbånd (100–3150 Hz) i henhold til SS-EN ISO 717-2. Bygninger med betonggulv og belegg i trinnlydklasse 7 oppfyller normalt BBRs krav (lydklasse C).

Granab-systemet gir ∆Lw 29 dB, noe som oppfyller den høyeste trinnlydklassen 8A. Gulv i denne klassen oppfyller vanligvis trinnlydkrav for lydklasse A i bygninger med tunge betongbjelkelag.

Granab Tilfarersystem er testet av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på et referansebjelkelag av 16 cm betong, i henhold til svensk og internasjonal standard SS-EN ISO 10140.

Trinnlydtester ble gjennomført med 15 mm parkettgulv på ullpapp, Granabs undergulv av 22 mm gulvsponplater som var limt og skrudd fast i 7000-systemets stålprofiler, grønne SYLODYN®-dempeputer samt avstandsskruer på betongbjelkelaget. Dempeputene er bygd inn under stålprofilene og tillater bevegelser i gulvet uten at trinnlyd føres ned via skruene til betongbjelkelaget. Ved å sammenlikne målte trinnlydnivåer for komplett gulv med de nivåene som fås bare for laboratoriets betongbjelkelag, kan SP dokumentere forbedringsverdien for Granab-systemet (∆Lw) som kalkuleres i tredjedels oktavbånd i henhold til SS-EN ISO 717-2

Forbedringsverdiene fra laboratoriet kan brukes for beregning av trinnlydnivå i bygninger med andre typer betongbjelkelag i henhold til SS-EN 12354-2. Verdiene for Granabsystemet og ulike betongbjelkelag ligger i databasen til beregningsprogrammet BASTIAN. Ved beregning av trinn- og luftlydisolering i bjelkelag mellom rom tar programmet hensyn til innvirkning fra flater og romvolumer samt tilstøtende bygningsdeler, noe som gir en både enkel og kostnadseffektiv dimensjonering av lydisoleringen i bygningen. Beregningsresultatene er sammenliknet med mange feltmålinger og har vist seg å gi god overensstemmelse i gjennomsnittstall. Granab anbefaler at man holder en margin på 1 dB ved dimensjonering mot lydkrav i ferdig bygning i henhold til SS 25267/-68.

Veiledning for valg av gulvbelegg og overgulv på tynne betongbjelkelag i henhold til SPs veiledning “Stegljudstestade golvbeläggningar” (SP Rapport 2012:47)

I SPs vedlegg er det foretatt klasseinndeling av trinnlyddempingen til ulike gulvbelegg på tynne betongbjelkelag. Oppdelingen er gjort i 7 ulike klasser med gulvbelegg med beskrivelse av trinnlyddempingen for de respektive klassene med gulvbelegg. Den høyeste gulvbeleggklassen er klasse 8A, som Granab-systemet oppfyller med god margin. Tregulv og tepper på en tynn elastisk duk oppfyller vanligvis kravene til trinnlydklasse 7, noe som gir lydklasse C på samme bjelkelag. Veid trinnlyddemping defineres i SS-EN ISO 717-2.

Gulvbeleggklasse ∆Lw, dB

Innhold/bruk. Gulvbelegg som tilhører gruppen
8A

25-28

Kan oppfylle lydklasse A mellom boliger når de legges på betongbjelkelag


Golvbeläggningsklass ∆Lw
w, dB Innebörd/Tillämpning. Gulvbelegg som tilhører gruppen
8A 25 – 28 Kan uppfylla ljudklass A mellan bostäder då de läggs på betongbjälklag.
För en fullständig beskrivning hänvisas till SP:s rapport.

Les mer om akustikk

Trinn- og luftlydisolasjon

Lydklassebeskrivelse for boliger

Reduksjon av trinnlyd i laboratorium

Trinn- og luftlydreduksjon System 3000N12

Trinn- og luftlydreduksjon System 7000N12

Trinn og luftbåren støyreduksjon CLT

Kontor og offentlige lokaler

Kataloger

Film

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.