Høy høyde/Plastfolie

Høy høyde

Granab Tilfarersystem 7000N kan som standard nivåjusteres opp til 420 mm. Hvis det er ønskelig med høyder over det, inntil ca. 1000 mm, monteres en Masonitebjelke eller en Z-profil av stål over Granab-systemet.

7000N høy høyde med Masonitebjelke.

7000N høy høyde med Z-profil av stål.

Plastfolie

Plastfolien kan med fordel monteres over tilfarersystemet.

Gulvsponplaten monteres i henhold til produsentens monteringsveiledning.

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.