Toimistot ja julkiset tilat

Askel- ja ilmaääneneristys
Moniin toimistoprojekteihin valitaan Granab-lattiajärjestelmä. Putkien ja johtojen asennus kätevästi holvin/onteloelementin ja pintalattian väliin merkitsee suuria etuja. Lisäksi Granab-järjestelmä luo hyvän ääniympäristön. Granab-järjestelmä täyttää erittäin suurella marginaalilla toimistojen akustisia vaatimuksia koskevan standardin SFS 5907 vaatimukset.

Miellyttävä ja työympäristöä parantava lattiarakenne
Hyvään työympäristöön kuuluu tärkeänä osana se, että lattiat eivät ole liian kovia tai jäykkiä, sillä se voi johtaa kipuiluun hartioissa, selässä ja jaloissa. Granab-järjestelmässä on iskunvaimennusjärjestelmä, jonka ansiosta lattiat tuntuvat miellyttäviltä.

Esimerkki – Suunnittelu sähkö, tietoliikenne, puhelin – Toimistot

Järjestelmäkuvaus – Sähkö.
Granab-lattiajärjestelmään mahdollistaa sähkö-, puhelin-, tietoliikenne- ja muiden vastaavien verkostojen asennuksen. Yli 1000-2000 m2:n suuruiset kiinteistöt jaetaan jakelualueiksi.
Tilat – Keskusyksiköt.
Jakelualueelle asennetaan kiinteä yksikkö (nk. ”saareke” wc- asennuksineen), jonne sähkön, puhelimen ja tietoliikenteen, palohälyttimien jne. keskusyksiköt sijoitetaan.

Kanavointi – Johtokaistat.
Johtoverkot kerätään keskusyksiköistä lattian alle primäärikais- taksi ja johdetaan siitä edelleen jakoalueelle. Lattiaan asennetaan luukut kaistan päälle. Primäärikaistasta johdot johdetaan asennusputkissa käyttölaitteiden (ottoliitäntöjen) luo. Granab-lattiajärjestelmä voidaan myös maadoittaa.

Lue lisää akustiikasta

Askel- ja ilmaääneneristys

Akustinen luokitus asusinhuoneistoissa

Askelääneneristys laboratoriossa

Askel- ja ilmaääneneristys 3000N

Askel- ja ilmaääneneristys 7000N

Askel- ja ilmamelun vaimennus CLT

Toimistot, julkiset tilat

Esitteet

Videot

Jotta varmistetaan, että projisoitu ääniluokka saavutetaan sekä pystysuunnassa (kerrosten välissä) että vaakasuunnassa (samassa kerroksessa) valmiissa rakennuksessa, kaikkien rakennuksen osien on toimittava oikein. Äänikonsultti tulisi palkata arvioimaan suunniteltuja rakennusrakenteita (rakennusasiakirjat). Rakennusvaiheen aikana toteutus on tarkastettava tarkistuslistojemme mukaisesti.

Järjestelmämme

GRANAB JÄRJESTELMÄ 3000N

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 30 – 140 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta.

GRANAB JÄRJESTELMÄ 7000N

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 50 – 420 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta.

GRANAB LATTIAJÄRJESTELMÄ 8000W

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 85-470 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta. Soveltuu uudisrakennuksiin ja korjausrakentamiseen. Kehitetty erityisesti puuvälipohjille.

GRANAB JÄRJESTELMÄ 9000N

Lattioille, joiden korkeudensäätötarve on 70 – 420 mm ilman kansilevyä ja lattiapinnoitetta.