System 9000 – Lastplan och projektering

Vi beräknar egenfrekvens och ritar in systemet

Vi hjälper dig med all teknisk support, beräkning och optimering av systemet. Vi ritar, kapar, märker, paketerar och levererar sedan systemet till dig, helt efter din behov.

Med den flexibilitet som finns i golvregelsystemet kan olika laster i samma rum ställas på olika uppställningar av dämpelementet och på så sätt uppnå en jämn nedfjädring över hela rummet.

Vad vi behöver av dig som kund?

I en DWG-fil ritar ni in varje unikt lastområde ovan övergolv med gällande laster. På så sätt kan vi rita in Granab Golvregelsystem 9000 på rätt plats i lokalen och leverera allt färdigkapat och klart för installation.

Vänligen rita in följande förutsättningar i ert ritningsunderlag:

  • Placering av varje lastfall i lokalen, önskad
    bygghöjd, överkant golvregel
  • Egenvikt kg/m2 golvkonstruktion
  • Variabel last kg/m2 på golv (tillkommande last)

Läs mer om System 9000N:

Fördelar

Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Räknexempel

Projektering av last

Dimensionering av solodynklossar

Lastplan och projektering

Oorganiskt material, ingen fuktpåverkan

Typgodkännande

Säker projektering/Effektiv logistik

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem