Systeme 9000-Belastningsplan og prosjektering

Vi beregner egenfrekvens og tegner inn systemet

Vi bistår med all teknisk support, beregninger og optimalisering av systemet. Vi tegner, kapper, merker, pakker og leverer systemet til deg, etter dine behov.

Med den fleksibiliteten du finner i tilfarersystemet, kan ulik belastning i samme rom plasseres på ulike dempeelementer slik at man oppnår jevn nedfjæring over hele rommet.

Hva vi trenger fra deg som kunde

I en DWG-fil tegner dere inn hvert belastningsomr.de over overgulv med gjeldende belastning. På den måten kan vi tegne inn Granab Tilfarersystem 9000 på riktig sted i lokalet og levere alt ferdigkappet og klart til installasjon.

Tegn inn f.lgende forutsetninger:

  • Plassering av hver belastning i lokalet, ånsket
    byggehöyde, overkant av gulvsperre
  • Egenvekt kg/m2 gulvkonstruksjon
  • Variabel belastning kg/m2 p. gulv (ekstra belastning)

Les mer om System 9000N:

Fordelene

Data for egenfrekvens, nedfjæring og trinnlydforbedring

Regneeksempel

Projektering av last

Dimensionering av Sylodynklossar

Belastningsplan og prosjektering

Uorganisk materiale – ingen påvirkning av fuktighet

Typegodkjenning

Sikker prosjektering, og effektiv logistikk

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.