Granab Ventilerade undergolv

Undvik fukt, mögel och dålig inomhusluft med Granabsystemet och undergolvsventilation

Ett stort antal villor och hus drabbas årligen av fuktskador i källaren eller av förhöjda fukthalter i bottenplattan. För att få friska hus är det viktigt att fukt från betonggolv i källare eller från bottenplattan ventileras bort och inte byggs in i golvkonstruktionen.
Förutom kontroll och ev. åtgärder med ny dränering och fyllnads-material kring husgrunden, måste golvreglar av trä eller plastmattor som monterats eller lagts direkt på källargolvet tas bort och en uttorkning av betonggolven utföras. Granabsystemet med golvreglar av förzinkat stål är genomgående av oorganiskt material och justeras upp från betonggolven till önskad höjd. Luften i utrymmet mellan undergolv och övergolv ventileras sedan kontinuerligt bort och man får en torr och fin miljö.

Vid osäkerhet och risk för betydande fukthalt eller emissioner från bottenplatta eller bjälklagskonstruktion bör luftspalten under färdigt golv ventileras genom mekanisk ventilation i kombination med att fuktspärr monteras på golvreglarna. Granabsystemet höjdjusteras som standard från 30 – 420 mm och lämnar ett fritt luftflöde under reglarna. Utrymmet under golvet bildar en separat “rumsenhet” (tät låda), som ventileras fristående eller i speciella fall kombineras med övrig ventilation.

System 3000N med fuktspärr ovanpå reglarna.

System 7000N med fuktspärr ovanpå reglarna.

Princip ventilerade undergolv

Separat mekanisk ventilation i “rumsenheten” under golvet genom en frånluftsfläkt som suger luften via perforerade luftkanaler av exempelvis standard spirorör. Tilluften till kanalerna sker via ett luftdon med filter som tar tilluften från resp. rumsenhet. Komplettering av tilluft kan göras genom exempelvis en extra uteluftsventil.

Montering av ventilerat undergolv

1. Det gamla golvet tas bort.
2. Betongplattan rengörs från allt organiskt material.
3. Granab Golvregelsystem med undergolvsventilation och isolering monteras.
4. Nytt golv läggs på. Färdigt!

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem