Granab Ventilerte undergulv

Unngå fuktighet, mugg og dårlig inneluft med Granab-systemet og undergulvventilasjon

Mange villaer og hus rammes årlig av fuktskader i kjelleren eller av økt fuktinnhold i bunnplaten. For å få friske hus er det viktig at fuktighet fra betonggulv i kjellere eller fra bunnplaten ventileres bort og ikke bygges inn i gulvkonstruksjonen.
I tillegg til å foreta en kontroll og legge opp ny drenering og fyllmasse rundt huset må man fjerne tilfarere av tre eller plastmatter som er montert eller lagt direkte på kjellergulvet, og betonggulvet må tørkes. Granab-systemet med tilfarere av galvanisert stål består utelukkende av uorganisk materiale og justeres opp fra betonggulvet til ønsket høyde. Luften i rommet mellom undergulv og overgulv ventileres deretter kontinuerlig bort, og man får et tørt og fint miljø.

Når det er usikkerhet og risiko for betydelig fuktinnhold eller utslipp fra bunnplate eller bjelkelagskonstruksjon, bør luftspalten under ferdig gulv ventileres via mekanisk ventilasjon i kombinasjon med at det monteres fuktsperre på tilfarerne. Granab-systemet høydejusteres som standard fra 30 til 420 mm og etterlater en fri luftstrøm under tilfarerne. Rommet under gulvet danner en separat “romenhet” (tett kasse), som ventileres frittstående eller i spesielle tilfeller i kombinasjon med annen ventilasjon.

System 3000N med fuktsperre oppå tilfarerne.

System 7000N med fuktspärr ovanpå reglarna.

Prinsipp for Granab ventilerte undergulv

Separat mekanisk ventilasjon i “romenheten” under gulvet med en avtrekksvifte som suger luft via perforerte luftkanaler av for eksempel standard spirorør. Tilluften til kanalene kommer via en luftventil med filter som tar tilluften fra den aktuelle romenheten. Komplettering av tilluft kan for eksempel skje via en ekstra uteluftventil.

Montering av Granab ventilert undergulv

1. Det gamle gulvet fjernes.
2. Betongplaten rengjøres for alt organisk materiale.
Granab Tilfarersystem med undergulvventilasjon og isolasjon monteres.
4. Nytt gulv legges. Ferdig!

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 8000W

For justerbar høyde 85 -470 mm eks. gulvbelegg, hovedsakelig for trebjelkelag.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.