Fördelar med Granab System 9000N

Granab Golvregelsystem ger många fördelar, det är uppbyggt med formstabila golvreglar av förzinkat stål och ett effektivt ljuddämpande fjädringssystem. Golvregelsystemet monteras fast i bjälklaget och ställs in på önskad höjd. Granabsystemet bidrar till sunda hus och miljövänliga bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler.

Med 20 års erfarenhet och stort fokus på ljud så är vi marknadsledande på denna typ av golv. Systemen är typgodkända av SP och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet.

Vi kan med olika typer av dämpelement uppnå olika ljudegenskaper beroende på vilken typ av bjälklag som ligger som underlag.

 

Fördelar:

 • Effektiv vibrations- och stomljudsisolering.
 • Enkel dimensionering utifrån önskad grundresonansfrekvens.
 • Stort lastområde med möjlighet att anpassa till olika
  belastningar i samma lokal.
 • Flexibel bygghöjd med möjlighet att styra och anpassa luftresonansen (luftfjädern).
 • Torr och snabb installationsmetod. Monteras direkt på råbjälklag utan våta ytavjämningar.
 • Effektiv stegljudsdämpning och luftljuds-isolering.
 • Ger behagliga, miljövänliga och knarrfria golv.
 • Miljövarudeklarerat och består genomgående av oorganiskt material som inte påverkas av varken fukt eller temperaturväxlingar.
 • Låg vikt. Systemet väger endast 5 kg/m2.
 • 50 % mindre CO2-påverkan än betong.
 • Kundanpassat, färdigt system ger en effektivare logistik på plats.
 • Variabel bygghöjd från 70 – 420 mm exkl. golvbeläggning.
  Specialhöjder kan fås upp till 1000 mm.
 • Alla detaljer kan återvinnas.
 • Inget spill. Effektiv projektering eliminerar spill och
  gör att man slipper tilläggsbeställningar.

 

Bygg och Miljöteknik Granab AB
Tel: +46 (0) 322-66 76 50
E-mail: epost@granab.se

Läs mer om System 9000N:

Fördelar

Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Räknexempel

Projektering av last

Dimensionering av solodynklossar

Lastplan och projektering

Oorganiskt material, ingen fuktpåverkan

Typgodkännande

Säker projektering/Effektiv logistik

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem