Granab Golvregelsystem vid renovering

GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2 golvyta i både renoverings- och nybyggnadsprojekt. Golvregelsystemet är av stål med olika typer av dämpelement.

Systemet är patenterat och uppfyller kraven enligt EKS, Europeisk Konstruktionsstandard. Är typgodkänt av SP och har ett norskt tekniskt godkännande av SINTEF avseende ljuddämpande egenskaper, dynamisk belastning och hållfasthet.

GRANAB projekterar och levererar också ventilerade golv som efterfrågas vid problem med fukt, mögel och radon.

Våra system eliminerar risken för knarr eller oönskad svikt som kan förorsakas av uttorkning eller fuktpåverkan av golvreglar av organiskt material, typ träreglar.

Läs mer om:

Ventilerade undergolv

Egenkontroll/Förprojektering

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem