Data for egenfrekvens, nedfjæring og trinnlydforbedring

Vi har gjennomf.rt m.linger for nedfj.ring og egenfrekvens med 25 og 50 mm Sylodyn montert i Granab Tilfarersystem 9000. P. oppdrag fra oss har .F-Infrastructure AB gjennomf.rt m.linger i en testrigg for vibrasjonsisolering. Resultatene er offentliggjort i rapporten .Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000.. Rapporten st.tter beregningsmodellene som brukes for Granab Tilfarersystem 9000, og det presenteres detaljert informasjon for hver kloss under ulik belastning. SP har gjennomf.rt laboratorietester av trinnlydforbedring.
Rapport .Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000.
Rapport ”Best.mning av f.rb.ttring av stegljudsisolering f.r golvbel.ggningar p. betongbj.lklag – Provning i laboratiorium enligt ISO 10140-1”

Les mer om System 9000N:

Fordelene

Data for egenfrekvens, nedfjæring og trinnlydforbedring

Regneeksempel

Projektering av last

Dimensionering av Sylodynklossar

Belastningsplan og prosjektering

Uorganisk materiale – ingen påvirkning av fuktighet

Typegodkjenning

Sikker prosjektering, og effektiv logistikk

Våre systemer

Granab Tilfarersystem 3000N

For justerbar høyde 30 til 140 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 7000N

For justerbar høyde 50 til 420 mm eks. gulvbelegg.

Granab Tilfarersystem 9000N

For justerbar høyde 70 til 420 mm eks. gulvbelegg.