Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Vi har låtit utföra mätningar för nedfjädring och egenfrekvens med 25 och 50 mm Sylodyn monterat i Granab Golvregelsystem 9000. ÅF-Infrastructure AB har för vår räkning gjort mätningar i en testrigg för vibrationsisolering. Resultaten redovisas i rapporten “Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000”. Rapporten stödjer de beräkningsmodeller som används för Granab Golvregelsystem 9000 och detaljerad data presenteras för varje kloss under olika laster. SP har genomfört laboratorietester avseende stegljudsförbättring.
Rapport “Measurements of natural frequency and static deflection of Granab 9000”
Rapport “Bestämning av förbättring av stegljudsisolering för golvbeläggningar på betongbjälklag – Provning i laboratiorium enligt ISO 10140-1”

Läs mer om System 9000N:

Fördelar

Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Räknexempel

Projektering av last

Dimensionering av solodynklossar

Lastplan och projektering

Oorganiskt material, ingen fuktpåverkan

Typgodkännande

Säker projektering/Effektiv logistik

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem