System 9000 – Oorganiska material, ingen fuktpåverkan

Granab Golvregelsystem 9000 består av golvregel, dämpelement av Sylodyn®, stödkloss och nivåjusteringsskruv. Alla delar är gjorda av oorganiskt material och påverkas därför inte av fukt eller temperaturväxlingar.

 

1. Sylodyn® – dämpelement

Sylodyn® används för vibrations- och stomljuds-
isolering där kraven är mycket höga.

Materialet är lika mjukt dynamiskt som statiskt och är många gånger den enda lösningen för applikationer med höga laster och krav på låga resonansfrekvenser.

Miljö: Ingen miljöpåverkan, återvinningsbar till ny PUR-produkt. Sylodyns tålighet mot kortvariga extrema överlaster är mycket hög och materialet återfjädrar helt vid överlastning. Den långsiktiga krypningen har ingen inverkan på materialens dynamiska E-moduler.

Funktionell åldersbeständighet: Sylodyn® har mycket lång åldersbeständighet. Ingen påverkan av ozon, UV-strålning eller av vanliga kemikalier.

Fördelar: Ett effektivt och ekonomiskt material. Man uppnår god vibrationsisolering även med liten nedfjädring och vid små amplituder. God stomljudsisolering även vid höga frekvenser.

 

2. Stål – golvregel

Formstabila förzinkade stålreglar, som behåller sin formbeständighet och inte påverkas av fukt eller temperaturväxlingar.

Miljö: Tunnplåtstål ingår i kretsloppet och blir till nytt stål i elektrostålverken.

Funktionell åldersbeständighet: Zinkbelagt stål har mycket lång åldersbeständighet.

 

3. Glasfiberförstärkt plast – stödkloss med nivåjusterskruv

Stödklossen och nivåjusteringsskruven möjliggör flexibel bygghöjd från 70 – 420 mm (exkl. golvbeläggning).

Material: Polypropen

Miljö: Ingen miljöpåverkan. Återvinns till nytt basmaterial.

Funktionell åldersbeständighet: Mycket lång åldersbeständighet.

Läs mer om System 9000N:

Fördelar

Data för egenfrekvens, nedfjädring och stegljudsförbättring

Räknexempel

Projektering av last

Dimensionering av solodynklossar

Lastplan och projektering

Oorganiskt material, ingen fuktpåverkan

Typgodkännande

Säker projektering/Effektiv logistik

Granab Golvregelsystem 3000N

För justerbar höjd från 30-140 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 7000N

För justerbar höjd från 50-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering.

Granab Golvregelsystem 8000W

För justerbar höjd från 85-470 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst för träbjälklag.

Granab Golvregelsystem 9000N

För justerbar höjd från 70-420 mm exkl. golvbeläggning för både nyproduktion och renovering, främst vid extrema ljudkrav.

Välkommen att utforska vårt sortiment av golvregelsystem