STARTSIDA
FÖRETAGET
GRANAB GOLVREGELSYSTEM
SYSTEM 3000
SYSTEM 7000
PROJEKTERINGSANVISNINGAR
TEST, CERTIFIERING, GODKÄNNANDE
MATERIALEGENSKAPER
ALT. GOLVBELÄGGNINGAR
KLINKERYTOR, BADRUM
BADRUMSMODULER
PROJEKTERING
KOMFORTANPASSAD NEDBÖJNING
STEG-OCH LUFTLJUDSISOLERING
KONTOR, OFFENTLIGA LOKALER
VENTILERADE UNDERGOLV
GOLVVÄRME
PÅBYGGNAD VÅNINGSPLAN M.M
VINDSVÅNINGAR
TRÄBJÄLKLAG
MONTERINGSVERKTYG, TILLBEHÖR
MATERIALSPECIFIKATION
DETALJLÖSNINGAR, MONTAGE
REFERENSLISTA
EXEMPEL PÅ MONTAGE
LADDA NER

Granab ventilerade undergolv

Vid osäkerhet och risk för betydande fukthalt eller emissioner från bottenplatta eller bjälklagskonstruktion bör luftspalten under färdigt golv ventileras genom mekanisk ventilation i kombination med att fuktspärr monteras på golvreglarna.
Granabsystemet höjdjusteras som standard från 30-420 mm och lämnar ett fritt luftflöde under reglarna.
Utrymmet under golvet bildar en separat “rumsenhet” (tät låda), som ventileras fristående eller i speciella fall i kombination med övrig ventilation.

Granab kan erbjuda projektering av ventilation som även innefattar funktions-, drifts- och underhållsanvisning. Montage av ventilation utföres genom lokal VVS-installatör eller byggentreprenör.


System 3000 med fuktspärr ovanpå reglarna.


System 7000 med fuktspärr ovanpå reglarna.
Ett stort antal villor och hus drabbas årligen av fuktskador i källaren eller av förhöjda fukthalter i bottenplattan.
Förutom kontroll och ev. åtgärder med ny dränering och fyllnadsmaterial kring huskroppen måste golvreglar av trä eller plastmattor som monterats eller lagts direkt på källargolvet tas bort och en uttorkning av betonggolven är nödvändig.

Bygg ej in fukt!
Fukt från betonggolv i källare eller från bottenplattan
skall ventileras bort och skall ej byggas in i golvkon-
struktionen. Granabsystemet med golvreglar av för-
zinkat stål och genomgående av oorganiskt material
justeras upp från betonggolven till önskad höjd och
luften i utrymmet mellan undergolv och övergolv
ventileras kontinuerligt bort.
Granabsystemet med ljuddämpande element ger behagliga golv med goda ljudegenskaper.

Undvik fukt, mögel och dålig inomhusluft - installera Granabsystemet med undergolvsventilation

Vår ventilationsbroschyr
För mer information kan du ladda ner vår utförliga broschyr.
[Ladda ner]

Här kan du bläddra i vår Ventilationsbroschyr
(klicka på katalogen för större katalog)


Princip för Granab ventilerade undergolv
Separat mekanisk ventilation i “rums-enheten” under golvet genom en frånluftsfläkt som suger luften via perforerade luftkanaler av exempelvis standard spirorör.
Tilluften till kanalerna sker via ett luftdon med filter som tar tilluften från resp. rumsenhet.
Komplettering av tilluft kan göras genom exempelvis en extra uteluftsventil.


[ Se videos ]